Vil du være med til en samtale om vold?

Jeg søger deltagere der har lyst til i at diskutere emnet vold indenom lesbiske forhold.

Har du lyst til at deltage i en samtale med to andre, hvor I drøfter emnet vold indenom lesbiske relationer eller LGBTQ relationer generelt? Det behøver på inden måde at handle om egne oplevelser. Samtalen kan handle om jeres kendskab til emnet på et mere generelt niveau, og hvad I tænker om temaet etc. Samtalen bliver lydoptaget, og alle deltagere vil blive anonymiserede i det efterfølgende speciale.

Jeg er ved at afslutte en kandidat i kønsstudier på Lunds Universitet. Jeg skriver speciale om vold i lesbiske relationer med fokus på, hvordan man kan undersøge et tabuiseret emne fra forskellige perspektiver. Fokusgruppe interviews er derfor en de metoder jeg har tænkt mig at anvende.

På grund af specialets afgrænsning leder jeg efter kvinder som ikke definerer sig som heteroseksuelle og personer som identificerer sig som lesbiske uanset kønsidentitet.

Hvis du har lyst til at være med eller bare har lyst til at skrive en kommentar om emnet, så skriv meget gerne til mig på: [email protected]

Jeg ser frem til at høre fra dig

Venlig hilsen
Nicole Ovesen