LGBT-kompetencer

KOMPETENCEGRUPPEN

Kompetencegruppen arbejder ud fra en normkritisk tilgang med udvikling af undervisningsmateriale samt undervisning henvendt til voksne.

HVAD KAN VI TILBYDE?

Uddannelsessteder og arbejdspladser kan drage stor nytte af normkritik og uddannelse i lgbt-kompetencer.

Dette er grunden til, vi arbejder med udvikling af undervisningsmaterialer mht. undervisning af voksne. Det er primært uddannelsessteder og arbejdspladser, der henvender sig til os, for at få hjælp til at give deres studerende/medarbejdere indblik i og forståelse for diversitet.

Vores undervisning og materiale vil altid være individuelt tilpasset.

ARBEJDSOMRÅDER

Andre konkrete arbejdsområder for kompetencegruppen er (læs mere om de enkelte projekter under linket):

LGBT-KOMPETENCER

Lgbt-kompetencer har vi i LGBT Danmark formuleret som en form for interkulturel kompetence. Med interkulturelle kompetencer bliver man bedre til at leve i det stadigt mere multikulturelle samfund og den stadig mere globaliserede verden. Interkulturelle kompetencer sætter én i stand til at fungere med naboer, kollegaer og medborgere, der har en anden kultur end en selv. På samme måde sætter lgbt-kompetencer én i stand til at fungere bedre i et seksuelt og kønsligt mangfoldigt rum, fx sundhedssystemet, undervisningssektoren mv.

Lgbt-kompetencer koncentrerer sig om sprog, kommunikation, adfærd og forståelse for andre seksuelle orienteringer, kønsidentiteter og livsstile. Og så handler lgbt-kompetencer om kritisk at reflektere over sig selv, sin egen praksis på arbejdet/i skolen/i samfundet. Lgbt-kompetencer forudsætter derfor selvkritik og opmærksomhed på, at ens praksis og tale kan virke diskriminerende – også selvom man ikke ønsker at være diskriminerende eller umiddelbart mener, at man er diskriminerende. Ofte taler og handler vi ubevidst ud fra, at alle er som de fleste, dvs. som ciskønnede heteroseksuelle, og vores ageren og tale bliver derfor cis-heteronormativ. Ved at inkorporere lgbt-kompetencer kan man blive mere inkluderende over for alle seksuelle og kønslige minoriteter, og dermed sikre, at det offentlige (sygehusvæsen, skoler, politikorps mv.) ikke diskriminerer.

KONTAKT

Hvis du er interesseret i at få os ud til din arbejdsplads eller dit uddannelsessted, hvis du har gode idéer til undervisningsmateriale eller kunne tænke dig at blive frivillig i gruppen, så send os en mail. Gruppen kan kontaktes på kompetence(snabela)lgbt.dk.