LARM for LGBT-rettigheder – et undervisningsmateriale

LGBT Danmark tilbyder et gratis undervisningsmateriale, der henvender sig til udskolingstrinnet i grundskolen. Materialet er støttet med midler fra Undervisningsministeriet og Det Danske Filminstitut.

LARM står for ligestilling, anerkendelse, rettigheder og medborgerskab – gennemgribende begreber for materialet, der lægger op til elevernes egen stillingtagen og deltagelse i samfundet og deres nærdemokrati på skolen og i lokalområdet.

Centralt i materialet står fire animationsvideoer, hvoraf tre af dem udgør billedsiden af virkelige historier. To af dem er fortalt af unge fra AURA og den tredje er fortalt af en ung, der er tilknyttet Sabaah. Den fjerde animationsfilm fortæller om normer og rettigheder på samfundsniveau.

Ud fra filmene arbejder eleverne dels med analyser samt med at udarbejde egne rettighedskampagner.

Du kan finde materialet på larmlgbt.dk.

Har du spørgsmål til materialet er du velkommen til at kontakte projektleder, Andreas Beck Kronborg via mail.