Velux Fonden hjælper ældre LGBT+ -personer

Velux Fonden har bevilliget midler til et projekt, som skal fremme værdighed og livskvalitet for ældre LGBT+ -personer – en minoritetsgruppe som ofte er særlig udsat og sårbar i alderdommen, men som ikke får megen opmærksomhed, ja nærmest er usynlig, i sundhedsvæsenet og i ældreplejen.

Projektets formål er at producere informationsmateriale og forslag til undervisningsmateriale til brug for statslige, regionale og kommunale myndigheder og uddannelsesinstitutioner på sundheds- og ældreområdet med henblik på at sikre, at de relevante personalegrupper har den nødvendige viden og opmærksomhed omkring LGBT+ -forhold og –problematikker.

Projektet varetages af frivillige medlemmer af LGBT Danmarks seniorpolitiske udvalg og gennemføres i løbet af 2018.