Transkønnedes helbred trues af Sundhedsstyrelsen

LGBT Danmark – Landsforeningen af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner – finder det dybt bekymrende, at Sundhedsstyrelsen har henstillet til en gynækolog, at denne stopper hormonbehandling af transkønnede personer.

Dette fører til, at mange transmænd og -kvinder står uden mulighed for at få deres livreddende behandling.

De transkønnede er dermed henvist til Sexologisk Klinik, en del af Psykiatrisk Center København.

LGBT Danmark finder, at dette er en yderst utilfredsstillende løsning. De transpersoner, der har valgt at modtage behandling udenfor Sexologisk Klinik, har gjort det for at undgå klinikkens meget kritiserede, ydmygende og forældede behandling. En afbrydelse af behandling med kønshormoner kan være yderst sundhedsskadelig og let føre til, at de transkønnede i desperation går på det sorte marked.

Det er LGBT Danmarks holdning, at transpersoner kan vælge egen behandling på lige fod med andre mennesker. Landsforeningen mener desuden, at kvaliteten af behandling øges ved at forbedre de eksisterende tilbud, hos både privatpraktiserende og offentlige behandlere, snarere end at begrænse de hidtidige muligheder.

Sundhedsstyrelsen har fremsat henstillingen uden forudgående kontakt til de berørte transkønnede.

LGBT Danmark mener, det er beklageligt, at Sundhedsstyrelsen ikke har indkaldt landsforeningen til drøftelse af forholdene, inden afgørelsen blev truffet.

LGBT Danmark finder det desuden beklageligt, at regeringen endnu ikke har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af transorganisationerne som lovet og forventer, at det sker snarest.

Forperson Vivi Jelstrup

Transpolitisk talsperson Vibe Grevsen

Yderligere informationer hos Vibe Grevsen, vibe(at)lgbt.dk