Susanne Branner Jespersen bliver ny sekretariatschef for LGBT+ Danmark

Landsledelsen i LGBT+ Danmark har udpeget Susanne Branner Jespersen som ny sekretariatschef.

Den 1. september tiltrådte Susanne Branner Jespersen som sekretariatschef i LGBT+ Danmark. Susanne Branner Jespersen kommer fra et job som selvstændig konfliktmægler og en del af ledelsen i Center for Konfliktløsning. Hun har tidligere været forperson for LGBT+ Danmark, indtil hun i foråret trådte til som konstitueret sekretariatschef. På baggrund af et ansættelsesforløb over sommeren har LGBT+ Danmarks landsledelse nu valgt at fastansætte Susanne Branner Jespersen i stillingen som sekretariatschef.

“Susanne Branner Jespersen har en stor faglig viden og et enormt engagement, og hun har allerede nu bevist, at hun formår at formidle problematikker og skabe politisk forandring på LGBT+ området. Samtidigt er hun en empatisk person med en professionel baggrund som konfliktmægler, hvilket er en helt central egenskab som både leder for et sekretariat og samlende figur for foreningen og miljøet.” – Jesper Bigum, medlem af LGBT+ Danmarks landsledelse og leder af ansættelsesudvalget

Susanne Branner Jespersen overtager roret i LGBT+ Danmark i en tid med store forandringer på LGBT+ området. Senest har regerings udspil om at styrke rettigheder og muligheder for LGBTI-personer i Danmark vist en politisk velvillighed til for eksempel at anerkende transpersoners selvbestemmelse over eget køn og medmødres juridiske rettigheder. Samtidigt viser statistikker over ulighed for LGBT+ personer i mental trivsel og sundhed, at der stadig i 2020 er markante udfordringer for LGBT+ personer på alle niveauer af samfundet – fra familiedannelse, til grundskolen og op i seniorlivet.  

”Der er nok at tage fat på. Vi er i Danmark meget langt fra det selvforherligende billede af ligestilling og frisind, som vi så gerne bryster os af overfor andre. I årevis har vi set en tendens til, at ansvaret for at sige fra, når vi oplevede problemer og udfordringer, lægges over på den enkelte. At man selv skal sige fra overfor diskrimination, anmelde hadforbrydelser og være åben overfor sin læge. Men disse problemer er strukturelle og kræver derfor strukturel forandring, som vi i LGBT+ Danmark i samarbejde med andre LGBT+ organisationer arbejder på at skabe.” – Susanne Branner Jespersen 

Susanne Branner Jespersen træder samtidigt til som leder for et sekretariat og en forening, der de sidste par år har gennemgået en professionalisering og er vokset markant i både antal og arbejdsområder.  

”For os, der arbejder her til daglig, føles det som om, vi har sat os op i et F16-fly som lige nu er ved at lette. Vi har netop fået Danmarks første akkrediterede LGBT+ rådgivning, og vi er i fuld gang med at udvikle og udbyde kvalificerede og relevante tilbud – uanset hvor i landet vores medlemmer befinder sig. Derudover har vi i langt højere grad end tidligere fokus på at samarbejde på tværs af LGBT+ miljøet for at forbedre forholdene for LGBTQIA+ personer i Danmark – på tværs af de faktorer, der gør personer mere eller mindre udsatte.”  – Susanne Branner Jespersen 

Susanne Branner Jespersen er uddannet som antropolog og konfliktmægler fra Københavns Universitet. 

Fra 2019 til 2020 var hun forperson i LGBT+ Danmarks landsledelse. 

Hun har arbejdet som selvstændig konfliktmægler og været en del af ledelsen i Center for Konfliktløsning og tidligere været ansat som projektleder og strategisk fundraiser i LGBT+ Danmark.