Stor sejr til LGBT-personer, at Regeringen opretter ministerområde og laver handleplan. Men husk pengene!

Regeringen V. Karen Ellemann har lige for få minutter afsløret, i forbindelse med en debat på Arbejdermusset, under denne uges Copenhagen Pride, at Regeringen idag præsenterer to væsentlige tiltag på LGBT-området. For det første opretter man et nyt ministerområde, idet der skabes en koordinerende funktion. For det andet bebuder man en handlingsplan. LGBT Danmark hilser tiltagene velkommen, men understreger, at det er vigtigt, at der følger penge med til at gennemføre en handlingsplan.

”Hvis der ikke er penge til at forfølge handleplanens indhold, så bliver det politisk symbolpolitik, der ikke gør nogen forskel i hverdagen for LGBT-personer i Danmark. Så vi er meget begejstrede for tiltaget, men siger med store bogstaver, at der skal følge penge med til at sætte handling bag ordene”, udtrykker forperson for LGBT Danmark, Søren Laursen.

LGBT Danmark har i mange år plæderet for en koordinerende funktion, og at Regeringen opretter et ministerområde, det er en stor sejr:

“Det er et meget vigtigt tiltag og også en politisk sejr for os regeringen kommer med her, som på den længere bane sikrer LGBT-personer en politisk opmærksomhed, men forhåbentlig også en genvej til politiske og strukturelle forandringer,” udtaler Søren Laursen.

“Uden en koordinerende funktion findes der ikke noget overblik over, hvad der findes, og hvad der ikke findes af tiltag på vores område i de forskellige ministerier. Vi har som forening fx oplevet, at en sundhedsminister har afvist at lave en levevilkårsundersøgelse på LGBT-området, fordi ministeren mente, at det hørte hjemme i et andet ministerium. Og det andet ministerium mente det modsatte, så det her tiltag er meget vigtigt, for at skabe sikkerhed for, at én minister har ansvaret ift. LGBT-området”, forklarer Søren Laursen.

Handleplanen kan bringe Danmark i front på Europæisk plan:

Regeringen lancerer også en handleplan, som vækker stor glæde hos LGBT-Danmark:

”Hvis Regeringen mener det alvorligt med en handleplan på LGBT-området, så kan det bringe os i front på Europæisk plan, hvor en række lande allerede har indført sådanne handlingsplaner. Vi glæder os meget til at komme med i arbejdet, som uden tvivl er en sejr for LGBT-personer i Danmark”, afslutter Søren Laursen.

Baggrund: https://panbloggen.wordpress.com/2013/01/30/regeringen-afviser-igen-koordinering/