Transgruppen

Transgruppen er for alle som identificerer sig som transkønnede. Gruppen er et trygt og sikkert forum, hvori vi kan debattere/tale og udveksle følelser, erfaringer, og snakke om relevante transrelaterede emner – samt ikke mindst møde andre transkønnede.

Vi mødes hver anden uge i ulige uger om fredagen.

Møderne afholdes fra kl. 18:00 i LGBT Danmarks lokaler i Vestergade 18 E, 4. sal i København.

Hvem er vi?

Transgruppen er en social gruppe i LGBT Danmark, som hjælper alle kategorier af transkønnede, herunder alle de variationer der opstår, når man begynder at sætte spørgsmålstegn ved sit medfødte køn. Det er vigtigt for os, at kunne omfatte alle, som føler de har en relation til transmiljøet.

Vi er med andre ord en broget skare og det er vores styrke. I gruppen møder du transkønnede på mange forskellige stadier – lige fra dem, som har nået deres mål, dem som er i gang med at ændre deres kønsudtryk, til dem som overvejer at ændre deres kønsudtryk og til de personer som bare gerne vil vide mere om hvad det indebærer, at være transkønnet – og om de måske har brug for hjælp til at blive afklaret om de selv er det.

Gruppen er et trygt sted for dig at komme. Du bliver altid taget godt imod, du møder forståelse fra andre i din egen situation, og du vælger selv hvor åben du vil være om dig selv.

Tilknytningen til LGBT Danmark er vigtig for gruppen, da LGBT Danmark gennem tiden har vist sig at være en organisation, som opnår reelle politiske og sociale forbedringer for minoritetsgrupper. LGBT Danmark har også et Transpolitisk Udvalg, som arbejder med transpolitiske emner.

Hvem kan være med til møderne?

Møderne er åbne for alle transkønnede, dvs. alle køn, aldre, uanset hvor man står i sin afklaringsproces eller sociale transition. Det er uden betydning om man ønsker kønsmodificerende behandling eller ej.

Til de første møder må du gerne tage en pårørende eller nær ven med til mødet.

Møderne

Et typisk møde forløber således:

1. Navn og pronomen. Hvad man gerne vil kaldes og hvordan man ønskes omtalt.

2. Siden sidst. Alle for lejlighed til at fortælle hvordan det er gået siden de sidst var i gruppen, hvis de har lyst. Nye kan fortælle lidt om dem selv hvis de har lyst.

3. Ca. kl. 19. køber dem som har lyst mad og vi spiser sammen i foreningen.

4. Emner som deltagerne har foreslår.

Nogle eksempler på emner kunne være følelser omkring at springe ud, juridisk kønsskifte eller hjælp og info til medicinsk behandling mm.

Hvor

Gruppen mødes hver anden fredag i ulige uger kl. 18:00 i LGBT’s lokaler i Vestergade 18 E, 4, 1456 København K. – se de præcise datoer i kalenderen til højre på denne side.

Du behøver ikke melde dig til møderne på forhånd – du møder bare op!

Lidt om begreber

Transkønnet

Fællesbetegnelse om personer hvis kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen.

At være transkønnet er et udtryk for en naturlig variation, ligesom det at være venstrehåndet. Det er hverken en seksuel orientering eller psykisk sygdom.

Kønsidentitet

Den enkelte persons vedholdende indre og individuelle oplevelse af sit køn – hvilket måske, måske ikke svarer til det ved fødslen tildelte køn.

Kønsudtryk

Måden at vise sit køn som mand, kvinde eller nonbinær. F.eks. ved valg af tøj, frisure, make-up, aktiviteter, bevægelser, tale, omgangen med andre m.v.

Nonbinær

Forståelse af, at kønnet består af en stor variation af kønsidentiteter eller kønsudtryk, som ikke passer ind i betegnelser mand eller kvinde. Inden for denne model anses køn som mere og andet end udelukkende mandligt og kvindeligt. En person kan identificere sig som både mand og kvinde, hverken mand eller kvinde, eller noget mellem de to.

Kontakt

Ønsker du at kontakte os er du velkommen til at skrive os en mail.