Senior

Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet

Ordforklaringer og definitioner
LGBT Ordbogen er LGBT Danmarks hjælp til alle, der arbejder med lgbt+ spørgsmål, og som har brug for viden og afklaring om de mange begreber, der findes på lgbt-området.

Danske undersøgelser, rapporter, handlingsplaner og aktiviteter

Den danske regerings handlingsplan: http://um.dk/da/ligestilling/lgbti/handlingsplaner/

LGBT-sundhed. Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Statens Institut for Folkesundhed (2015)
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/lgbt_20151117.pdf

“Slottet” med regnbueprofil.

Plejehjemmet “Slottet” i København er Danmarks første og hidtil eneste plejehjem med regnbueprofil og dermed fokus på LGBT’ere.

Læs mere på www.plejehjemmetslottet.kk.dk/

Seksuel identitet sent i livet
Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark
Simon Meggers Matthiesen/Ensomme Gamles Værn (2019)
SEXUS. Befolkningsundersøgelse om seksualitet udført af Statens Serum Institut og Sexologisk Forskningscenter, Aalborg universitet.

– Opdateres løbende.

Udenlandske undersøgelser, rapporter, handlingsplaner og aktiviteter

Norge: Den norske regerings handlingsplan: ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner” : https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Handlingsplaner/Hpl_lhbt_september_2008.pdf

Sverige, Uppsala University: Heteronormativity in a Nursing Context – Attitude towards Homosexuality and Experiences of Lesbian and Gay Men:
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:166121/FULLTEXT01.pdf

Australien: Actions to support Lesbian, Gay, Trans and Gender Diverse and Intersex olders.

Canada: Ensuring the good treatment of lesbian, gay, bisexual and transgender older adults. Aging Gayfully Information Guide

– Opdateres løbende.

Yderligere information

LGBT Danmarks seniorudvalg kan kontaktes på: [email protected]

Læs om LGBT Danmarks seniorpolitiske arbejde på: http://lgbt.dk/seniorpolitik/

LGBT Danmarks bibliotek har en betydelig samling af litteratur om LGBT-personer, – forhold og -emner. Læs mere på http://lgbt.dk/viden-og-materialer/bibliotek/ Hvis du har behov for yderligere information eller bibliotekarassistance kan du kontakte os i åbningstiden, tirsdage 17:00-20:00, Vestergade 18E, 4. sal, København eller pr. mail [email protected].

Download og læs informationsfolderen ”Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet” i PDF-format: Folder-Senior-Enkelt

Fællesgravsted for homoseksuelle. Regnbuen.
Assistens Kirkegård, København.
Sorgramte Ældre.
Sorgcenter for ældre i Odense og København.