Rådgivning, København

Kontakt og åbningstid

Vestergade 18E, 4. sal, 1456 København K
33 13 19 48 (torsdage 18-20)
Chat (torsdage 18-20)
 e-mail

Værdier og tilgangVi er en almen, frivillig og fortrolig rådgivning under LGBT+ Danmark, som beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende seksuel identitet, kønsidentitet og juridisk retsstilling. Vi henvender os til homo-, bi- og transpersoner, der er i tvivl eller bare er nysgerrige, samt familie og venner. I overensstemmelse med LGBT+ Danmarks politiske program, mener vi, at alle mennesker skal have mulighed for at realisere deres individualitet uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, sociale og kulturelle forskelle eller seksuel orientering – og uanset hvilken familieform man vælger at leve i. I Rådgivningen arbejder vi derfor ud fra disse grundlæggende principper:

  • Alle rådsøgende har ret til et ligeværdigt møde.
  • Vores rådgivning er baseret på anerkendelse af den, du er og genkendelse og respekt for de problemstillinger du er i berøring med.

Derfor prøver vi at møde dig, der hvor du er og tager altid afsæt i dine problemstillinger, sådan som du selv forstår dem. Vores opgave er at skabe mulighed for, at du kan finde dine egne løsninger. Rådgivningen er åben for alle, den er fortrolig og gratis, og alle rådgivere har naturligvis tavshedspligt.

Hvem er vi?Vi er i alt 10 faste rådgivere, som har vagt på skift, mindst tre ad gangen. Vi bestræber os på at have så bred repræsentation af kroppe som muligt. Aldersmæssigt fordeler vi os mellem 25 og 60 år, og vi har alle forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Vores jurist-team og vores trans-team vil være til stede løbende, ofte den første torsdag i måneden. Ring eller skriv gerne i forvejen, hvis du ønsker at tale med en af vores jurister. Det er muligt at henvende sig direkte til jurist-teamets mail: [email protected]

Rådgivernes erfaringer

Vi har alle erfaring med problemstillinger, der vedrører seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og seksualitet. Nogle af os har arbejdet i Rådgivningen i flere år, og nogle er nytilkomne, der har erfaring med rådgivning fra for eksempel deres arbejde.

Alle rådgivere der ansættes i rådgivningen, gennemgår et oplæringsforløb, hvor de stifter bekendtskab med måder at håndtere problemstillinger i forbindelse med krop, køn og seksualitet. Herudover oplæres rådgiverne også i samtaletekniske værktøjer.

RådgivningsDanmark

Grafik: En blå taleboble med teksten: Akkrediteret af RådgivningsDanmark 2020-2023


LGBT+ Danmark er medlem af brancheforeningen
RådgivningsDanmark, som er en forening af organisationer, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.