LARM

Formål

Med midler fra Undervisningsministeriet og Det Danske Filminstitut har LGBT Danmark i samarbejde med Ungdomsbyen udviklet et undervisningsmateriale om LGBT-rettigheder til udskolingstrinnet for grundskolen.

Formålet med materialet er, at eleverne opbygger en kritisk sans overfor begrænsende normative forventninger og samfundsstrukturer og selv prøver kræfter med at udarbejde kampagner for mangfoldighed og rettigheder.

Metode

Gennem materialet ønsker LGBT Danmark at gøre det nemmere for lærere og andre undervisere at undervise i kompetenceområdet køn, krop og seksualitet for det obligatoriske fag ”Sundheds- og Seksualitetsundervisning og Familiekundskab”, bedre kendt med forkortelsen SSF.

Det er centralt, at eleverne opbygger demokratiske redskaber til at fremme egne og andres rettigheder. Undervisningspakken lader derfor eleverne prøve kræfter med køn, normer og rettighedsaktivisme gennem mediepædagogiske læreprocesser.

Eleverne arbejder med at analysere normer og samfundsstrukturer og derudfra producerer de egne kampagner for mangfoldighed og lige rettigheder.

Materialet møder fagområder inden for dansk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab samt de æstetiske valgfag filmkundskab, it og medier, håndværk og design. Og altså SSF.

Har du lyst til at se nærmere på materialet kan du finde det på larmlgbt.dk..

Samarbejdspartnere

Materialet er udviklet sammen med Ungdomsbyen i tæt samarbejde med Sabaah og LGBT+ Ungdom. Derudover har en række aktørere været med inde over materialet for at sikre dets intersektionale berøringsflade og normkritiske grundlag.

Samtlige samarbejdspartnere nævnes i kolofonen for materialevejledningen.

Kontakt

Hvis man vil høre mere om materialet er man velkommen til at kontakte projektleder ved LGBT Danmark, Andreas Beck Kronborg på e-mail.

Nyheder