Pride 2016: Kan du selv høre det?

Også i år deltager LGBT Danmark i Copenhagen Pride, og du kan være med. Gå med os i paraden, eller kom og hør om vores arbejde i Danmark og udlandet.

Kender du for eksempel det, når nogen siger til dig, at det er ok med dem, at du homo, bi eller trans? Måske tænker du, hvorfor skal jeg have deres accept til at være mig. Hvis du tænker noget i den retning, er du i fuld gang med at nedbryde normer. Til dette års pride-parade vender LGBT Danmark sproget på hovedet og siger:

”Hvornår sprang du ud som hetero?” og ”Tror du, at heteroseksualitet er arveligt?” Vi vender det vrang for at se det ret. Derfor har vi taget en række udsagn, vi som LGBT-personer jævnligt hører, og så har vi vendt dem om. Når nogen siger noget i den bedste mening, bliver det nemlig ikke altid modtaget på den måde. Plus bliver til minus. Tit kan man ikke selv høre det, for det er måske det, alle altid siger. Vi gør det for at vise, hvordan sproget kan stigmatisere og undertrykke.

Går du sammen med LGBT Danmark til paraden, har vi en t-shirt med et af vores slogan. Men vi har kun 150 t-shirts til rådighed. Så find os hurtigt ved Frederiksberg Rådhus inden optoget, hvis du vil være med til at ændre måden, vi taler til hinanden på. Og hvis du vil gå sammen med os i paraden.

LGBT Danmark kæmper for dine rettigheder, også i udlandet
Priden er den uge på året, hvor vi sætter fokus på LGBTQ-miljøet på godt og ondt. Og der er meget godt, men også meget ondt i verden. I ugen op til den store fest 20. august, er lang række politiske arrangementer. Og de er gratis.

LGBT Danmark deltager i år med fire selvstændige arrangementer. Du kan blandt andet møde aktivister fra Uganda, Tanzania, Rwanda og Tunesien. De fortæller om udfordringer i kampen for social accept af og udvidelsen af menneskerettigheder til LGBT+ personer og svarer på spørgsmål fra deltagerne. Susanne Branner Jespersen fra LGBT Danmark er ordstyrer. Arrangementet udføres i samarbejde mellem LGBT Danmark og LGBT Asyl.

Vi sætter også fokus på den flydende seksualitet sammen med Copenhagen Pride. Hvad vil det egentlig sige ikke at være 100 procent heteroseksuel, panseksuel, queer og biromantisk. Bliv klogere på det hele torsdag d. 18 august kl. 18:00 – 19:00 i debatteltet på Regnbuepladsen.

Onsdag den 17. august kl. 14:45 – 15:15
LGBT Danmarks internationale arbejde. 30/45 minutter.
At være LGBT person er mange steder i verden ofte forbundet med skam over at føle sig ’forkert’, frygt for at blive outet og deraf følgende repressalier. Skammen og frygten fører til selv-stigmatisering, fortielse og social isolation, som kan udvikle sig til mere alvorlige psykologiske problemer, som depression og minoritets-stress.LGBT Danmarks internationale arbejde og engagement fokuserer på at reducere denne selv-stigmatisering og minoritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer ved brug af LILO metoden. LILO (Looking In Looking Out) er en personlig tilgang til at udforske den personlige kønsidentitet og seksuelle orientering.Susanne Branner Jespersen, som er international projektkoordinator i LGBT Danmark, fortæller om LILO metoden og LGBT Danmarks arbejde i Tanzania, Uganda og Tunesien.
Sted: Debatteltet, Regnbuepladsen

Onsdag 17. august. 15.15 – 16.15
Personlige beretninger fra LGBT+ aktivister i Afrika. 60 minutter.
Strafferammen for at udleve sin ikke normative seksualitet er 3 års fængsel i Tunesien, 30 års fængsel i Tanzania og livslangt fængsel i Uganda. Af endnu større betydning end loven er den generelle forestilling om at LGBT+ personer er ’ikke normale’. Denne offentlige fordømmelse udmønter sig i daglige erfaringer af diskriminering, social eksklusion og verbal og fysisk mishandling. Stigmatiseringen er udbredt og i høj grad også institutionaliseret indenfor uddannelsessystemet, politiet, sundhedssektoren og i medierne. Aktivister fra Tanzania, Uganda, Tunesien og Rwanda fortæller om deres udfordringer i kampen for social accept af og udvidelsen af menneskerettigheder til LGBT+ personer og svarer på spørgsmål fra deltagere. Susanne Branner Jespersen fra LGBT Danmark er ordstyrer. Arrangementet udføres i samarbejde mellem LGBT Danmark og LGBT Asyl.
Deltagere: fra Tunesien, Liberia, Tanzania og Rwanda.
Sted: Debatteltet, Regnbuepladsen

Torsdag d. 18 august kl. 18:00 – 19:00
Flydende seksualitet
Inden for det sidste år har undersøgelser i USA og UK vist at rigtig mange unge ser sig selv som ”ikke 100 % heteroseksuelle”. Der findes begreber der lægger vægt på foranderlighed, bl.a. biseksuel, queer, biromantisk, flydende, panseksuel, homofleksibel m.fl.  Men skal vi vænne os til at seksualiteten ikke er så identitetsdannende, som den har været? Eller er manglen på identitet netop begrænsende for ens selvforståelse og for dannelsen af et miljø?
Arrangeret af Copenhagen Pride og LGBT Danmark Bipolitisk Udvalg.
Deltagere: Fra LGBT Danmark deltager Dan Bowring, Vivi Jelstrup
Sted: Debatteltet, Regnbuepladsen

19. august kl. 9.00 – 13.00.
Konference: LGBT-ligestilling på det danske arbejdsmarked “Normal på arbejde”
På trods af at vi skriver 2016, er der stadigvæk kæmpestore udfordringer for LGBT-personer i arbejdslivet. Undersøgelser viser at omkring 50 % af LGBT-personer i Danmark ikke føler at de kan være sig selv i forbindelse med deres arbejdsliv. Danmark er langt bagefter vores nordiske naboer på området. Der er problemer med diskrimination, manglende viden og manglende anerkendelse af problemets eksistens og omfang. FIU Ligestilling sætter med LGBT arbejdslivskonferencen fokus på de normer, som skaber uligestillingen. Når arbejdslivets køns- og seksualitetsnormer ikke sættes under lup og reflekteres vedligeholdes diskriminationen af LGBT -personer. Det fører til problemer med manglende ansættelser, manglende forfremmelser, mobning og diskrimination. Men det betyder også at åbne LGBT-personer ikke har de samme muligheder og privilegier som deres kollegaer med heteroseksuel og/eller cis-baggrund.
Sted: 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Fredag 19. august 14.00-14.45
Stemmer fra Tanzania. Aktivister fra LGBT Danmarks projekt fortæller. 45 minutter.
I samarbejde med LGBT Danmark underviser tanzaniske aktivister i LILO metoden (Looking In Looking Out), som er en personlig tilgang til at udforske den personlige kønsidentitet og seksuelle orientering. Metoden har til formål at reducere selv-stigmatisering og minoritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer. Aktivister fra Tanzania vil fortælle om deres personlige udvikling siden de deltog i LILO træningen, samt deres erfaringer fra arbejdet som aktivister og LILO trænere. Susanne Branner Jespersen fra LGBT Danmark er ordstyrer.Sted: Debatteltet, Regnbuepladsen
Deltagere: Fra Tanzania

 

LGBT Danmark deltager desuden med paneldeltagere i følgende arrangementer:
Tirsdag 16. august 14.45-15.45
Trans som case
Hvordan danner vi på tværs af LGBTQ-miljøet stærke alliancer? Med udgangspunkt i den igangværende kampagne for transkønnedes rettigheder har vi samlet et panel der vil drøfte, hvordan miljøet samarbejder og sammen kan danne stærke alliancer på tværs af organisationerne.
Sted: Debatteltet, Regnbuepladsen
Deltagere: Copenhagen Pride, Sabaah, LGBT Ungdom, Transpolitisk forum, Trans Medium, LGBT Danmark.