Transpolitik

Transpersoners rettigheder halter efter andre borgeres. LGBT Danmark kæmper for, at transpersoner får adgang til behandling i sundhedsvæsenet på lige fod med alle andre. Unge skal have mulighed for at få juridisk kønsskifte, og beskyttelseslovene skal opdateres, så de også beskytter transpersoner.

Den 1. januar 2017 fjernes transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Sundhedsstyrelsen betegner dog fortsat behandling af transkønnede som “højt specialiseret”, hvilket betyder, at transkønnede er underlagt et unødigt centraliseret, langvarigt og psykiatrisk udredningsforløb. Behandlingen er ydmygende og formynderisk. Derfor kræver LGBT Danmark en fundamental forbedring af behandlingen i forbindelse med kønsskifte.

Før 2012 kunne en speciallæge med et informeret samtykke igangsætte en kønshormonbehandling. En praksis, der har fungeret uden nævneværdige problemer i tre årtier, indtil Sundhedsstyrelsen skærpede reglerne uden grund. LGBT Danmark mener, at den psykiatriske udredning bør erstattes af et informeret samtykke, så den enkelte transperson kan få selvbestemmelsen tilbage. Vi behøver ikke nogen læger til at fortælle os, hvad vi er.

LGBT Danmark vil også have behandlingsgarantien til at omfatte kønsmodificerende behandling. Behandlingen af transkønnede er i dag langstrakt med psykisk mistrivsel til følge.

Læs en samlet præsentation af LGBT Danmarks Transpolitik (PDF)

Børn og unge, som ikke oplever overensstemmelse mellem det tildelte køn og deres kønsidentitet, skal anerkendes. Derfor ønsker LGBT Danmark, at unge transkønnede får mulighed for juridisk kønsskifte. Hermed ville Danmark følge Argentina, Malta og Norge, der har tilladt børn og unge at skifte køn juridisk.

Transpolitisk udvalg beskæftiger sig med transpersoners behandling inden for sundhedsvæsenet, deres rettigheder og vilkår inden for arbejdsmarkedet, juridiske forhold, social marginalisering, hadforbrydelser m.m. Udvalget forholder sig til myndigheder, politikere og den almene befolkning og arbejder for at nedbryde fordomme og manglende viden gennem information om transforhold på alle planer i samfundet.

For kontakt – skriv til Alex Delamare.

Læs LGBT Danmarks høringssvar vedr. behandlingsgaranti (PDF).
Læs LGBT Danmarks udkast til en ny vejledning om kønsmodificerende behandlinger (PDF).
Læs LGBT Danmarks rapport om transpersoners adgang til sundhedsydelser (PDF).
Læs om kønsidentiteter og kønsforståelser i LGBT-ordbogen.

Få rådgivning om dine overvejelser og hjælp til svar på dine spørgsmål. LGBT Danmark rådgiver på telefon, mail og chat. Alle er velkomne – både transpersoner, pårørende og fagpersoner. Læs mere i menuen Rådgivning øverst på siden eller her.

Ikke to mænd er ens. Ikke to kvinder er ens. Alligevel florerer der rigtig mange idéer om, hvad en rigtig mand og en rigtig kvinde er, eller hvad maskulinitet og femininitet er. Disse forestillinger om køn spiller ind i livet på mange forskellige måder. For transpersoner handler det bl.m.a. om ubesværet at kunne være “åbne” eller “ærlige” om deres sociale liv. LGBT Danmark har en række netværksgrupper for transpersoner, der jævnligt mødes til dialog, aktiviteter og hyggeligt samvær. Du er meget velkommen til at være med – læs mere i Kalender øverst på siden eller her.

Lovforslag: Ægdonation og godkendelse af kastration
Sundhedsministeren vil bryde monopol på behandling af transkønnede.
Transgender people no longer classified as mentally ill in Denmark
Ung transkønnet nægtet navneskift
Det offentlige skal stoppe outing af transkønnede
Transkønnethed er ikke længere en 'forstyrrelse' i sundhedssproget
Transkønnede aktivister får menneskerettighedspris
I dag mindes vi de transpersoner, som har mistet livet
Uddannelsesinstitutioner nægter transkønnede nye eksamensbeviser.
Kampen for unges ret til juridisk kønsskifte fortsætter

Transpolitisk udvalg søger bredest mulig opbakning i kampen for transpersoners rettigheder og samarbejder derfor også med andre organisationer og enkeltpersoner, der interesserer sig for disse forhold.

Institut for Menneskerettigheder ser meget positivt på muligheden for at ændre juridisk køn, men ser fortsat store udfordringer med at bekæmpe diskrimination på baggrund af kønsidentitet. Læs mere på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside.

Amnesty kæmper bl.a. imod diskrimination af transkønnede, der søger behandling, og udsendte i marts 2016 en kritisk briefing om transkønnedes adgang til sundhed i Danmark. Læs mere på Amnestys hjemmeside.

Transgender Europe (TGEU) er en europæisk NGO, der arbejder for lige rettigheder for alle transpersoner i Europa. Læs mere på Transgender Europes hjemmeside.

ILGA-Europe er den europæiske paraplyorganisation for LGBT-foreninger, som bl.a. udarbejder analyser og overblik over menneskerettighedssituationen for LGBT-personer generelt i Europa. Læs om deres arbejde specifikt for transpersoner på ILGA-Europes hjemmeside.

Rundt om LGBT-begreberne

Hvad er forskellen på seksuel orientering og kønsidentitet? Og er hvad er kønsidentitet egentlig for noget? Kan man både være transkønnet og heteroseksuel? Ja, det kan man sagtens – og det er der faktisk rigtig mange transkønnede, der er!

For at gøre det nemmere at finde rundt i begreberne om seksuel orientering og kønsidentitet, har LGBT Danmark lavet et lille hæfte, der forklarer, hvad der er op og ned på nogle af LGBT-begreberne: Den Lille Grønne om LGBT.

(Her indsættes forsidebillede)