Sundhedspolitisk udvalg

Sundhedspolitisk udvalg

Forskning viser at LGBT personer er særligt udsatte for sundhedsproblemer, der ikke er direkte relateret til seksuel orientering eller kønsidentitet, som eksempelvis rygning, fedme, alkohol og stofmisbrug. Derfor mener Sundhedsudvalget at dette stiller krav til at undersøgelser, forebyggelse og behandling tilpasses også til LGBT populationen.

LGBT populationen varierer ligesom det øvrige samfund med hensyn til sociodemografiske faktorer samt kultur, etniske eller racemæssig identitet, alder, uddannelse, indkomst og miljø. På trods af de mange forskelligheder, så deler LGBT personer bemærkelsesværdige ens erfaringer med hinanden relateret til stigma, diskriminering, social isolation og vold.

Homo- bi- og transnegativitet behøver ikke nødvendigvis at være aktiv eller tilsigtet for at påvirke politikker og holdninger. Herunder kan det være en medvirkende faktor at definere emner vedrørende LGBT personer, som marginale i forhold til den heteroseksuelle population samt ikke at inkludere LGBT sundhedsproblematikker. På denne måde konstrueres der et billede af en gruppe, der er eksotisk og vanskelig at studere. Dette er med til at skabe sociale betingelser som skiller sundheden for LGBT personer ud og som er karakteriseret af afvisning og usynliggørelse.

Væsentlige data vedrørende LGBT personers helbredsproblemer negligeres på denne måde og umuliggør en fastsættelse af omfanget og en eventuel udvikling på området. Som følge af dette udelades LGBT populationen i Danmarks nationale folkesundhedsprogrammer igen og igen – senest i De nationale sundhedsmål 2014 Sundere liv for alle.

I et folkesundhedsvidenskabeligt perspektiv er LGBT personer i forhøjet risiko for sygdom på grund af specielle eksponeringer. Disse omfatter risici, som er relaterede til seksuel adfærd, seksuel orientering og kønsidentitet. Det emne som dog oftest adresseres er risici relateret til seksuel adfærd, men det er mindst lige så vigtigt at fokusere på risici relateret til de sociale betingelser, der er karakteriseret af fordomme, diskrimination og social udstødelse.

Sundhedsudvalget er klar over at udfordringerne er mange inden for LGBT sundhed, men vi vælger at fokusere på følgende områder:

  • Almen fysisk, psykisk og social sundhed – hovedfokus på kvinder der har sex med kvinder.
  • LGBT kompetence for sundhedsprofessionelle
  • HPV vaccine til mænd der har sex med mænd

Udvalget holder åbne møder.

Kontakt

Kontakt politisk konsulent Mads Hvid for mere information.