LGBT kompetencer i sundhedsvæsnet

Sundhedsudvalget mener at enhver, der kommer i kontakt med sundhedsvæsnet, har ret til at blive mødt fordomsfrit og med en accept af den, man er. Dette uanset køn, alder, race, handicap, religion, kønsidentitet eller seksuel orientering.

Sundhedsvæsnet står i dag overfor den udfordring, I forhold til lgbt-personer. Eksempelvis har lesbiske fået ret til assisteret reproduktion og en meget stor gruppe lgbt-borgere bliver pensionister de kommende år. Heraf er der en del homo- og biseksuelle der har været vant til at leve åbent med deres seksualitet og som også forventer at være i stand til dette fremover.

For at klare dette, kræver det at sundhedsvæsnet er rustet med kompetencer på området og ikke møder alle med en automatisk forventning om at alle er heteroseksuelle eller ciskønnede.

Sundhedsudvalget mener derudover, at det er problematisk når et sygt barn for eksempel bliver mødt med forventningen om, at det er mor og far, der er med, når det lige så godt kunne være mor og mor eller far og far. Dette kan blandt andet imødekommes ved, at det sikres at alle formularer er udarbejdet uden kønsbestemte udtryk. Der bør ikke stå moder og fader ved omtalen af et barns forældre, men for eksempel forælder 1 og 2. Herunder skal der dog også indgå overvejelser om at barnet kan have tre eller flere forældre.

Derudover må det sikres, at alle der kommer i kontakt med en sundhedsprofessionel mødes åbent og fordomsfrit i tale og handlinger. Det kræver at alle faggrupper har en viden og forståelse for andre livsformer end deres egen. Dette bør ske både gennem formaliseret uddannelse i lgbt kompetencer på sundhedsuddannelserne, samt gennem personalepolitik og videreuddannelse. Vi er klar over at der findes sundhedsfaglige lgbt-personer, men at også de kan have brug for at udvide deres lgbt kompetence.

Ved lgbt kompetence forstås:

Interkulturelle kompetencer sætter en i stand til at fungere med naboer, kollegaer og medborgere, der har en anden kultur end en selv. På samme måde sætter lgbt kompetence én i stand til at fungere bedre i et mangfoldigt rum, for eksempel sundhedssystemet og undervisningssektoren.

Ved at opdatere sundhedsprofessionelles viden på dette område, vil det øge deres redskaber og ressourcer for bedre at kunne møde lgbt personer professionelt, samt gøre sundhedsvæsnet mere åbent og inkluderende.

Vi foreslår derfor fra Sundhedsudvalgets side, at undervisning i lgbt kompetencer bliver en integreret del af samtlige korte, mellemlange og videregående sundhedsuddannelser. På denne måde sikres det at alle nyuddannede sundhedsprofessionelle har kundskaber på området og dermed kan medvirke til at forme kulturen på de institutioner, hvor de får arbejde.

Dette skal understøttes af tilbud om efteruddannelse til de færdiguddannede, inspireret af Sverige som har haft en aktiv politik på dette område i flere år. Disse kurser kan afholdes på de formelle uddannelsesinstitutioner i samarbejde med LGBT Danmark.

Sundhedsudvalget mener, at dette er et helt nødvendigt tiltag, hvis vi skal bevæge os hen imod et mere inkluderende og tolerant sundhedsvæsen og samfund. Undersøgelser fra Sverige viser, at der kan være et problem i mødet mellem lgbt-personer og sundhedsvæsnet. Dette giver anledning til at formode, at det samme gør sig gældende i Danmark og at en proaktiv indsats derfor er nødvendig på området.