Projekt LGBT i Syd

Der er brug for at få LGBT-rettigheder på den udviklingspolitiske dagsorden i Danmark. Derfor kan man fra august 2012 finde masser af viden om emnet på den nye portal LGBTnet.dk.

LGBT Danmark er i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, Sabaah og Sex & Samfund i gang med et informationsprojekt om LGBT-rettigheder i det globale Syd for danske NGO’er, der arbejder med udviklingsbistand. Projektets mål er at udbrede kendskabet til LGBT i udviklingsarbejde og at tilbyde viden om, hvordan danske organisationer sammen med deres partnere i Syd kan arbejde med dette følsomme emne. Det sker med:

– Webportalen LGBTnet.dk, der rummer introduktion til feltet, eksempler på best practices, relevante dokumenter for LGBT-rettigheder, oversigter over udviklingslandes lovgivninger, eventuelle LGBT-organisationer i regionerne, toolkits samt andre relevante oplysninger om emnet. LGBTnet.dk ligger som en selvstændig hjemmeside under NGO-Forums netværkssite.

– En LGBT-håndbog målrettet praktikerne i de danske NGO’er. Håndbogen for udviklings- og menneskerettighedsorganisationer blev trykt og distribueret i efteråret 2012.

Baggrund

Diskrimination og forfølgelse på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet er udbredt i mange af de udviklingslande, som Danmark samarbejder med. Flere steder er homoseksualitet kriminaliseret, og lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er blandt de mest udsatte befolkningsgrupper. Samtidig er der voksende opmærksomhed omkring minoriteter inden for seksuel orientering og kønsidentitet, og LGBT-personer begynder i stigende grad at organisere sig.

Problemstillingen er stort set ikke blevet inddraget i udviklingsarbejdet i en dansk sammenhæng, i modsætning til fx Norge og Sverige. Projektet LGBT i Syd sigter således mod at bringe dansk udviklingspraksis på højde med vore nabolande.

Der har vist sig en ganske stor interesse blandt danske NGO’er for at inddrage LGBT-problemstillinger i deres arbejde. I dag er den relevante information imidlertid svær og tidskrævende at finde. Det vil LGBTnet.dk rette op på ved at samle og formidle eksisterende viden og værktøjer i overskuelig form på ét sted.

Perspektivet er at gøre LGBT til en integreret del af såvel den statslige som den ikke-statslige udviklingsbistand og derved yde et bidrag til at forbedre vilkårene for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i Syd. Samtidig sigter projektet også mod at skabe opmærksomhed om LGBT-emner internt i udviklingsorganisationerne.

Projektet forventes fulgt op af en konference på Christiansborg samt direkte Syd-rettede aktiviteter.

For mere information eller andre henvendelser om LGBT i Syd, kontakt:
Projektkoordinator Julie Breinegaard per mail.

LGBT Danmark er juridisk og økonomisk ansvarlig organisation for projektet, der er forankret i en styregruppe med repræsentanter fra de øvrige deltagende organisationer: