Global South

Som en del af Internationalt Politisk Udvalg arbejder gruppen Global South for styrkelse af LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd (Asien, Afrika, Latinamerika og Caribien).

Der er idag en omfattende diskrimination, undertrykkelse og forfølgelse af LGBT’ere (lesbian, gay, bisexual, and transgender) der finder sted især i det globale Syd – i form af fysiske og psykiske overgreb såsom ”helbredende” voldtægter, mord eller æreskrænkende behandling, tvangsægteskaber, afskedigelse, hadkampagner og på utallige andre måder.

Situationen er ofte særligt alvorlig i de mange lande hvor staten direkte sanktionerer menneskerettighedskrænkelserne – homoseksualitet er kriminaliseret i 76 lande og straffes med døden i 5.

LGBT Danmark nægter at acceptere disse vilkår. Se vores strategi for styrkelse af LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd: Strategi for det Globale Syd (PDF)

Global South (in english)

As a part of LGBT Denmark’s International Political Committee, the Global South group works to strengthen LGBT human rights in developing countries within Asia, Africa, Latin America and The Caribbean.

Today, discrimination, repression, and persecution of LGBT people (lesbian, gay, bisexual, and transgender) is prominent in the global south.  This includes physical and mental assaults such as “healing rapes”, murder, defamatory treatment, forced marriages, dismissals, hate campaigns, and more.

The situation is especially serious in countries where the state sanctions the human rights violations directly – homosexuality is criminalized in 76 countries and is punished with death in five countries.

LGBT Denmark refuses to accept these terms.

Stronger voices – Tanzania-rapport

LGBT Danmark har i samarbejde med to organisationer i Tanzania gennemført en kortlægning af LGBT-miljøet i Tanzania. Kortlægningen er den første af sin art og skal danne grundlag for det videre arbejde med at fremme LGBT-personers rettigheder i det østafrikanske land. I rapporten gennemgås de udfordringer, LGBT-personer kæmper med, de livsvilkår de er underlagt og mulige veje frem for at skabe en bedre fremtid.

Læs rapporten her: Strong Voices Summary Final