Internationalt arbejde

LGBT Danmark arbejder for at styrke LGBT-rettigheder internationalt gennem lobbyarbejde, vidensdeling, oplysning og udviklingsprojekter i Tunesien, Uganda og Tanzania.
Udviklingsarbejde I dag finder der omfattende diskrimination, undertrykkelse og forfølgelse af LGBT’ere sted især i det globale Syd (Asien, Afrika, Latinamerika og Caribien). LGBT’er udsættes for fysiske og psykiske overgreb såsom ”helbredende” voldtægter, mord, æreskrænkende behandling, tvangsægteskaber, afskedigelse, hadkampagner og på utallige andre måder. Situationen er ofte særligt alvorlig i de mange lande, hvor staten direkte sanktionerer menneskerettighedskrænkelserne – homoseksualitet er kriminaliseret i 76 lande og straffes med døden i 5.

LGBT Danmark nægter at acceptere disse vilkår. Som en del af Udenrigspolitisk Udvalg arbejder gruppen Global South for styrkelse af LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd og driver kapacitetsudviklingsprojekter i forskellige lande. Læs om vores igangværende tiltag og Projekter eller kontakt Susanne Branner Jespersen for information om projekter

Udenrigspolitisk udvalg LGBT Danmarks internationale arbejde varetages af det udenrigspolitiske udvalg. Arbejdet med at forbedre LGBT-personers rettigheder og vilkår overalt i verden foregår gennem lobby- og informationsvirksomhed, rådgivning, aktioner og andre aktiviteter målrettet bl.a. udenrigsministeriet, EU, Europarådet, OSCE, organisationerne i FN-systemet og andre internationale fora, samt dansk og international presse. Udvalget er også ansvarlig for LGBT Danmarks konsultative status i FN (NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations).

Skriv direkte til udvalget eller vores talspersoner:
Udenrigspolitik: Martin Iversen Christensen.
Udviklingspolitik: Richardt Heers
FN: Karoline Barkvoll Holstad

Samarbejdspartnere Udvalget samarbejder med en række internationale LGBT- og menneskerettighedsorganisationer, herunder The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association ILGA og ILGA-Europe.

Nyheder

Gennembrud i FN – indfører ekspert på seksuel orientering og kønsidentitet
Danske partier tager ikke internationale menneskerettigheder seriøst
LGBT Danmark fremhæver mangler over for FN
Der er behov for handling nu!

Ressourcer ILGA-Europe udgiver det månedlige nyhedsbrev Rainbow Digest om politiske, juridiske og lovgivningsmæssige forhold i Europa på LGBT-området. Læs mere og tilmeld dig nyhedsbrevet Rainbow Digest.

EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har kortlagt bl.a. holdningsmæssige og strukturelle barrierer for ligebehandling af LGBT’er i 19 medlemslande. Læs mere og hent rapporten Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people fra marts 2016 om undersøgelsen.

EU-Kommisionen har iværksat en kampagne, der skal bekæmpe diskrimination af LGBT’er på tværs af hele unionen. Læs om kampagnen “We All Share the Same Dreams”, der løber gennem 2016-2019, og hent kataloget over tiltag her.

Læs mere om vores strategi for styrkelse af LGBT-menneskerettigheder i det globale Syd (PDF).

LGBT Danmark har udgivet en håndbog om at arbejde med køns- og seksuelle minoriteter i udviklingsarbejder. Håndbogen kan downloades på dansk, Håndbog om seksuel orientering og kønsidentitet i udviklingssamarbejde, eller engelsk, Sexual Orientation and Gender Identity in Development Cooperation.

Webportalen LGBTnet, som vedligeholdes og opdateres af LGBT Danmark, indeholder materiale og informationer om LGBT-forhold og -emner i Det globale syd samt en række internationale konventioner og anbefalinger.