Hadforbrydelser

LGBT Danmark har sat dagsordenen for en målrettet indsats imod hadforbrydelser.

Hadforbrydelser er fysiske, psykiske og verbale overfald, som foretages af personer mod andre, med udgangspunkt i en antagelse eller viden om deres person. Alle kan blive udsat for hadforbrydelser, men oftest er det personer, som enten har anden etnisk baggrund, religion, politisk overbevisning, køn eller seksualitet. Med andre ord er der overvejende tale om overfald på medlemmer af minoritetsgrupper.

Til forskel fra en række europæiske lande, som vi ofte sammenligner os med, gøres der i Danmark i dag ikke en særlig indsats mod hadforbrydelser.

I Danmark har vi ikke en klart dokumenteret viden om omfanget af hadforbrydelser. Derfor må vi skele til, hvad vores nabolande har gjort af erfaringer. I Sverige viser en undersøgelse fra 1999, at op mod 24% af alle lesbiske og helt op mod 36% af alle bøsser har oplevet hadforbrydelser. I Finland er det helt op til 60% af alle homoseksuelle, der har oplevet hate crimes. Det samme er tilfældet i England.

Både Sverige og England har gennemført målrettet lovgivning på området. I Danmark er der ved den seneste ændring af straffeloven tilføjet et element, der skal indgå i domstolenes overvejelser om straffens størrelse (strafudmålingen), der har betydning i forbindelse med hadforbrydelser. Det er ved ændringen slået fast, at det ved strafudmåling for en forbrydelse i almindelighed skal indgå som skærpende omstændighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuel orientering eller lignende. I England er man gået skridtet videre, og her er det anmelderen af et overfald, som tager stilling til, om det skal anmeldes som hadforbrydelse. Hvis den overfaldne anmelder som hadforbrydelse, efterforsker politiet sagen som en sådan og en eventuel efterfølgende retssag tager sit udgangspunkt heri.

  • LGBT Danmark ser gerne en lovgivning, som fastslår, at det er den forurettede part, der ved anmeldelsen alene afgør, om der er tale om et hadforbrydelse, ganske som det er tilfældet i England. Derved tilsikres dels en registrering af hadforbrydelse, og at en efterforskning tager sit afsæt i en hadforbrydelse.
  • LGBT Danmark arbejder for at sikre en retvisende registrering af anmeldelser, som tager afsæt i en hadforbrydelse. Politiet skal vide, hvad det handler om, og det skal forstå at sikre anmeldelsen den rigtige behandling. Anmelder må på ingen måde føle sig forulempet eller latterliggjort, endsige udstillet eller skammet ud.
  • LGBT Danmark arbejder derfor på at udvikle en klar definition på “LGBT-kompetencer” hos politiet — det vil sige en klar og konkret viden om seksualitet og kønsidentitet, hadforbrydelser m.m.
  • LGBT Danmark arbejder på, at skadestuepersonalet har tilstrækkelig viden om hadforbrydelser og LGBT-området til at kunne tilbyde anmelder en lige så korrekt håndtering og behandling, som man f.eks. tilsikrer kvinder, som anmelder voldtægt.

På denne og de efterfølgende sider, finder du flere informationer om hadforbrydelser. Vil du vide mere eller bistå LGBT Danmark i det fortsatte arbejde, er du velkommen til at kontakte os per mail: arbejdsgruppen.

Rapporter

“Rapport om Folkhälsoinstitutets verksamhet med anledning av regeringsuppdraget angående homosexuellas situation i samhället avseende åren 1997 – 1999” – læs rapporten her

Links

Det Kriminalpræventive Råd har en hel sektion om vold på deres hjemmeside, herunder en side specifikt om hadforbrydelser. Du kan blandt andet få gode råd til, hvad du gør, hvis du møder voldelige typer i nattelivet – og hvad du gør, hvis du ser andre blive truet eller udsat for vold.

The Hate Crimes Research Network is designed to link academic research that is being done on the topic of bias motivated crime. Based at the Department of Sociology of Portland State University in Oregon, the HCRN links work done by sociologists, criminologists, psychologists and other academics, including graduate students. The goal is to create a common pool of research and data to understand the phenomenon of hate crimes.