Vision og mission

Teksten herunder er et uddrag af LGBT Danmarks politiske program. Du kan læse hele programmet her: Politisk program (PDF).

 

LGBT Danmarks vision er:

” En verden og et samfund med lige muligheder for alle uanset kønsidentitet og seksuel orientering, og hvor dette udmøntes i menneskerettigheder, der tiltrædes og respekteres af alle. “

 

LGBT Danmarks mission er:

  • at arbejde på såvel lokalt, nationalt, europæisk som internationalt niveau for at samfundets politiske, økonomiske, sociale og kulturelle strukturer udvikles til at anerkende og respektere en mangfoldig og inkluderende opfattelse af kønsidentitet og seksuel orientering.
  • at være interesseorganisation og fortaler for personer, der diskrimineres på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering på et hvilket som helst niveau i samfundet.
  • at arbejde for den enkeltes tryghed og indflydelse til at leve og agere i overensstemmelse med sin kønsidentitet og seksuelle orientering.
 

Rettighedsprincipper

LGBT Danmark baserer sit arbejde på to rettighedsprincipper: 1. Individuelle rettigheder: Det enkelte individ har retten til at få anerkendt og respekteret sin kønsidentitet og seksuelle orientering. 2. Samlivsrettigheder: Samfundet skal anerkende og respektere forskellige samlivsstrukturer.

 

Strategier

LGBT Danmark implementerer sine mål gennem:

  • Lobbyarbejde på alle politiske niveauer: Lokalt, nationalt, europæisk og internationalt
  • Samarbejde med andre organisationer for diskriminerede grupper
  • Vidensindsamling og -formidling
  • Oplysning og information
  • Rådgivning og støtte til enkeltpersoner, grupper, institutioner og virksomheder
  • Sociale netværk og grupper
  • Synliggørelse af diskrimination på grund af kønsidentitet eller seksuel orientering.