Bestyrelsen

Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november. Landsledelsen har op til 9 medlemmer og referater fra møderne kan læses online.
Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Den nuværende landsledelse er valgt på ordinær generalforsamling i november 2019, og har følgende medlemmer:

Ask Ulrich Petersen, Forperson

Ask Ulrich Petersen

Jeg er 30 år og uddannet folkeskolelærer fra Metropol i 2016 med fagene dansk 2.0, samfundsfag og geografi. Jeg arbejder som folkeskolelærer i udskolingen på en skole i Hellerup. Sideløbende med mit studie som lærer har jeg blandt andet arbejdet som projektleder på Europabevægelsen, hvor jeg har udviklet undervisningsmaterialer og klædt frivillige undervisere på til at undervise folkeskoleelever i EU, så har jeg arbejdet som skuespiller i dialogforestillinger på teateret C:ntact og lavet en masse andet.

Jeg har været aktiv i foreningen siden 2009, hvor jeg blev optaget i den daværende ’gå-ud-gruppe’, som tog ud på skoler og fortalte om, hvad det ville sige at være homoseksuel. Siden da er der løbet meget vand gennem åen, og fokus er skiftet fra et toleranceperspektiv, hvor man som minoritet stiller sig frem og bliver tålt af omverden, til et normkritisk perspektiv, hvor man i stedet for peger fingeren den anden vej og kigger på normerne, som gør, at samfundet ikke er i stand til at rumme dets minoriteter. Jeg har gennem foreningen blandt andet været introguide, været en del af kommunikationsgruppen, siddet i LGBT+ ungdoms bestyrelse både som næstforperson og forperson, været hadforbrydelsespolitisk talsperson, og er blevet valgt til landsledelsen tre gange.

Mit mål med foreningen er, at vi får skabt nogle rene, gennemsigtige linjer hvor foreningens frivillige samt sekretariat kan trives og udvikle sig. Jeg drømmer om en forening med klare strukturer, hvor det er lettere at finde sin plads som frivillig, og hvor frivillige og sekretariatet gensidigt kan drage nytte af hinandens kompetencer.

Mail: [email protected]

Jackie Vesterhaab Kristensen

Jackie Vesterhaab Kristensen (hun/hende)

Jeg er 28 år og er til daglig beskæftiget med projektledelse og IT. Jeg er uddannet cand.merc.(int) fra CBS og har særligt fokuseret på kultur- og udviklingsstudier. Det er måske derfra, jeg fik en stor interesse for mennesker og den måde, vi interagerer.

Som intersektionel feminist er jeg særligt optaget af, hvordan køn spiller ind både strukturelt i samfundet og i vores relationer, men også hvordan andre sociale faktorer kan have yderligere betydning. Før jeg indtrådte i den nuværende landsledelse, var jeg frivillig i AURA og gruppeleder i TRANSIT – initiativer, der henvender sig til unge LGBTQIA+-personer.

Jeg mener, at LGBT Danmark ville være godt tjent ved at være funderet på et intersektionelt og normkritisk værdigrundlag, og foreningen skal frem i lyset i stedet for at hænge i bremsen. Vi skal ikke tolerere intolerance, for det er medvirker til, at udsatte grupper ekskluderes. Verden bliver beriget af, at forskellige stemmer bliver hørt, og jeg vil arbejde for, at vi som forening udfordrer normtænkning og etablerer bedre og stærkere relationer til andre lignende foreninger og organisationer i Danmark. Vi skal være bevidste om vores egne blinde vinkler i vores arbejde og arbejde for inklusion og tryghed.

Mail: [email protected]

Jesper Bigum

Jesper Bigum

Jeg er 34 år og uddannet i marketing, kommunikation og ledelse og har taget en efteruddannelse som coach. Oprindelig er jeg fra det vestjyske, men har boet 8 år i Aarhus, inden jeg flyttede til København for 6 år siden. Til daglig arbejder jeg hos Greenpeace, hvor jeg er Nordisk Vicedirektør for fundraising. Mit arbejde handler om alt fra strategi, økonomi, fundraising, kommunikation/kampagne til BI og GDPR, på tværs af hele Norden – hvilket betyder at jeg har stor indsigt i mange områder på tværs af organisationen.

For mig er det vigtigt at arbejde med noget der giver en dybere mening og jeg har siden jeg var 21 arbejdet med NGO’er på den ene eller anden måde – jeg har blandt andet været ansat hos Red Barnet, Greenpeace (en anden rolle tidligere) og Aids-Fondet.

Der er for mig ingen tvivl om, at LGBT+ Danmark spiller en afgørende rolle i det samfund vi bevæger os i. Derfor betyder det meget for mig at kunne stille min erfaring og mit engagement til rådighed hos en organisation, drevet af frivillighed der skal sikre den mangfoldige indflydelse i samfundet.

Mail: [email protected]

Mikkel Ray Christensen

Mikkel Ray Christensen

Jeg hedder Mikkel Christensen og er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet. Oprindeligt er jeg født og opvokset på Mors i Nordvestjylland, men har i 2020 ti års jubilæum som ”københavner”. Til dagligt arbejder jeg med konkurs og insolvensbehandling i skatteforvaltningen.

Jeg tror på, at vi som forening skal sætte en klar dagsordenen på LGBT + området og vores organisation derigennem kan gøre en forskel for vores medlemmer.

For mig er det vigtigt, at vi i LGBT + bygger vores arbejde ud fra nogle grundværdier som ordentlighed og gennemsigtighed.

Med ordentlighed mener jeg, at vi som forening skal bygge vores politik ud fra fakta. Men ordentligheden gælder både udadtil og indadtil og vi skal igennem gennemsigtighed respekterer foreningens vedtægter og moralske kodeks om, at vi er en forening med plads til alle. Omverdenen skal have tillid til, at vi i LGBT + Danmark er en professionel drevet forening, der arbejder for alle LGBT + personers rettigheder og er bevidste om det ansvar.

Jax Jakshøj

Jax Jakshøj

Jeg er 28 år, og har læst udviklingsstudier på RUC, hvor mit fokus har været køn og ulighed. Jeg arbejdee som pædagogmedhjælper i en daginstitutioner samt som bartender ved siden af mit aktivistiske virke i LGBT Danmark og Copenhagen Prides menneskerettighedsgruppe.

Jeg har været aktiv i LGBT Danmark siden 2011, hvor jeg kom ind i det ungdomspolitiske udvalg og i LGBT+ Ungdoms internationale udvalg og bestyrelse. Jeg har været Ungdoms repræsentant ved den internationale ungdoms LGBTQ organisation (IGLYO) i en årrække, været med til at starte Unicorny Camp, samt køre normkritik endnu mere ind i foreningen.

Jeg ønsker en progressiv forening, der favner bredt i miljøet, der tænker solidaritet og normkritik ind i dets virke, og der bliver bedre til at arbejde med repræsentation og intersektionalitet. Jeg interesserer mig for arbejdet med magt og ulighed, med at omsætte normkritiske og feministiske idéer og drømme til handling og med at tænke kampen internationalt. Jeg vil styrke den organisatoriske og politiske udvikling igennem mit virke som landsledelsesmedlem.

Mail: [email protected]

Henrik Silvius

Henrik Silvius

Jeg er 29 år gammel og bruger de fleste af mine timer på Frederiksberg, hvor jeg bor med min kæreste Rasmus. Efter mange års koncentreret arbejde i modebranchen som både stylist og designer, har jeg valgt at give plads til andre og vigtige passioner. Jeg er derfor enormt beæret over, at jeg nu har fået muligheden for at ligge mange af mine kræfter i LGBT+ Danmarks landsledelse.

Jeg vil gå ydmygt til arbejdet, for jeg ved, at jeg endnu har meget at lære om de problemstillinger, LGBT+-personer i Danmark kæmper med. Vi er vidt forskellige – ikke blot fordi der er mange bogstaver i LGBTQIAA, men også fordi vi er andet og mere end vores køn og seksualiteter. Selv håber jeg blandt andet at kunne bidrage med erfaringer som LGBT+-person, der samtidig har et handicap. Selvom LGBT+-miljøet er rummeligt på mange måder, har for eksempel trapper ofte sat en konkret stopper for min deltagelse.

For mig er det vigtigt, at LGBT+ Danmark arbejder for bedre livsvilkår for alle i LGBT+-familien. Det kan vi kun gøre, hvis vi tænker i tilgængelighed i bredeste forstand. Hvis vi lytter og husker, at vi har forskellige kroppe, forskellige sind, forskellige hudfarver, er med og uden statsborgerskab. At vi kort sagt har forskellige privilegier og udfordringer – samtidig med at vi også er og skal være et politisk fællesskab. Dét vil jeg arbejde for.

Mail: [email protected]

Silje Ellehammer Munk

Silje Ellehammer Munk

Mail: [email protected]

Casper Øhlers

Casper Øhlers

Mail: [email protected]

Morten Grumstrup

Morten Grumstrup

Mail: [email protected]

Jeg er kandidatstuderende i historie ved Københavns Universitet. Jeg har en bachelor i historie med tilvalg i japanstudier fra Aarhus universitet. Men er opvokset i Skagen. Jeg er 25 år og har været frivillig i LGBT+ Ungdom siden februar 2020.

Du kan særligt finde mig i det skønne aktivitetstilbud Salon7. For mig er synlighed og oplysning vigtigt. Min forståelse af synlighed, i denne forbindelse, bygger på to grundaspekter om repræsentation og omnipræsens.

Det er afgørende at vi som organisation for hele LGBTQIA+ paraplyen repræsenterer alle akronymerne i vores arbejde og virke. Det handler i høj grad også om genspejling, at se nogle som “én selv”, er uhyre vigtigt. Omnipræsens skal forstås på den måde at der findes LGBTQIA+ personer i alle dele af samfundet og de problemstillinger som følger er derfor omnipræsent.

Jeg går til bestyrelsesarbejdet med stor respekt for de banebrydende arbejde LGBT+ Danmark gør, for de visioner og mål den bygger på, men også den historie organisationen hviler på.

Maria Bees

Maria Bees

Mail: [email protected]

Forretningsorden

Bestyrelsens gældende forretningsorden kan læses her: Forretningsorden 2020