Hvem er vi

LGBT+ Danmark som organisation består af generalforsamlingen, bestyrelsen, LGBT+ Ungdom og en række politiske udvalg:

Den årlige generalforsamling er foreningens højeste beslutningsforum. Det bliver afholdt hvert år i november og er åbent for alle medlemmer. Se referater og øvrigt materiale fra tidligere generalforsamlinger.

Bestyrelsen er LGBT+ Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne. Bestyrelsen har op til 9 medlemmer.

Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Bestyrelsen er valgt på ekstraordinær generalforsamling i oktober 2020, og har følgende medlemmer:

  • Ask Ulrich Petersen, forperson
  • Jackie Vesterhaab Kristensen
  • Jesper Bigum
  • Mikkel Ray Christensen
  • Christoffer Jakshøj
  • Henrik Silvius

Den politiske, rådgivende og sociale afdeling af LGBT+ Danmark for unge under 25 år øst for Storebælt. Se mere på LGBT+ Ungdoms egen hjemmeside.

De forskellige udvalg arbejder for at nå foreningens mål på en række politiske fagområder. Talspersonerne for udvalgene samt for foreningen overordnet er listet herunder: