Nekrolog: Per Kleis Bønnelycke

Det er med sorg jeg hører, Per Kleis Bønnelycke er gået bort.

Per Kleis var formand for LGBT Danmark – dengang Forbundet af 1948 – fra 1970 til 1978, en periode, hvor foreningen gennemgik vældige forandringer. Per Kleis opererede i et spændingsfelt mellem meget forskelligartede interesser. Det var en brydningstid, hvor der opstod nye bevægelser, men hvor Per Kleis formåede at holde sammen på og forandre Forbundet. Hans fortjeneste er først og fremmest at have gjort foreningen mere politisk og sikre indhold i udviklingen. Det er fx. i hans periode, foreningen arrangerede de første Christopher Street Day demonstrationer, hvad der var forløberen for prider.

I 80-erne blev han medlem af den såkaldte Homokommission, der forestod udredningsarbejdet forud for indførelsen af det registrerede partnerskab.

Jeg har mødt Per Kleis mange gange og også interviewet ham til et 70-er tema i foreningens magasin Zink. Jeg vil derfor give ham selv ordet. Den indscannede artikel kan downloades her (http://panbloggen.wordpress.com/2001/01/01/organiserede-holdninger-forbundet-af-1948-i-begyndelsen-af-70-erne/).
Heri fortæller Per Kleis om sin formandstid og tegner et tidsbillede af 70-erne.

Vi står i gæld til Per Kleis Bønnelycke, hvis engagement og personlighed har haft afgørende betydning for emancipationen i Danmark i almindelighed of udviklingen af foreningen i særdeleshed.

Æret være hans minde.

Søren Laursen
Forperson for LGBT Danmark

per_kleis_bonnelyckePer Kleis Bønnelycke