Møde med arbejdsgruppe om kønsskifte

Organisationer mødes med den tværministerielle arbejdsgruppe om juridisk kønsskifte.

Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgrupppe, som skal se på forholdene vedrørende juridisk kønsskifte. Efter nogle indledende møder, inviterede den LGBT Danmark og FATID ind til et møde, hvor organisatioenrne kunne gøre rede for deres synspunkter. LGBT Danmarks politik vedrørende juridisk kønsskifte er meget enkel: Det er en ret, og der skal ikke være nogen betingelser. Vi har en rettighedsbaseret tilgang, der tager udgangspunkt i, at det er det enkelte menneske, der skal definere sin egen kønsidentitet, og at staten skal anerkende og respektere dette.

På mødet tog vi afsæt i menneskerettighederne, så på relationen til fysiske kønsjusteringer, forklarede hvordan adgang til juridisk kønsskifte er afgørende for den enkeltes livskvalitet og at også børn har ret til juridisk kønsskifte. Endelig begrundede vi hvorfor vi mener, de betingelser for juridisk kønsskifte, man opererer med rundt omkring, er uacceptable. Det er betingelser som kastration/sterilitet, diagnosticering som transkønnet, eller at leve som sit ønskede køn i et år.
Grundlæggende mender LGBT Danmark, at det juridiske kønsskifte set fra samfundets side er fuldstændigt udramatisk – det drejer sig om ændring af kønnet i personregistret. Det skader ingen, men for den enkelte transkønnede er det af afgørende betydning, og det er til stor gene ikke at kunne få juridisk kønsskifte. Dermed står det, man ønsker at opnå ved restriktioner, ikke mål med de negative konsekvenser.

På mødet deltog repræsentanter fra Justitsministeriet, Økonomi og -Indenrigsministeriet, Ligestillingsministeriet, Sundhedsministeriet samt Sundhedsstyrelsen. De to foreninger var enige på næsten alle punkter, bortset fra et enkelt: Hvor LGBT Danmark ikke mener, der skal være nogen betingelser for juridisk kønsskifte, mener FATID modsat, at der skal stilles krav om at have levet en periode som det modsatte køn.

Arbejdsgruppen skal aflevere en redegørelse til regeringen om forskellige modeller for juridisk kønsskifte, og på basis af den skal regeringen beslutte sig for en løsning. Find tilhørende dokumenter på Panbloggen

Sla