Ligestillingsministerens nye kampagne stigmatiserer

Ligestillingsministeriet har søsat en ny kampagne, der skal trække flere mænd til traditionelle kvindefag. Til trods for de gode intentioner, er noget gået galt.

”Kampagnens slogan medvirker til afstandtagen til og frygt for kønsskifte. Den frygt skaber stigmatisering. En stigmatisering der rammer transkønnede som en betonvæg på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at transkønnede meget ofte har svært ved at komme i arbejde og har forøget risiko for fyring og mobning på arbejdspladsen. Et alt for højt antal transkønnede er ufrivilligt arbejdsløse,” skriver Sebastian Svegaard, Talsperson for Transpolitisk Udvalg, og Rikke Voergård-Olesen, Talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg. De har i dag sendt et åbent brev til Minister for Ligestilling, Lykke Friis, på vegne af LGBT Danmark.

De to talspersoner påpeger, at det er særdeles uheldigt, at en kampagne, som skaber stigmatisering af bestemte minoritetsgrupper, bærer ministerens signatur.

Talspersonerne understreger at kampagnen, modsat hvad Ministerens intention formodes at være, spiller på kønsstereotypier, og dermed er med til at skabe – og fastholde – frygten for kønsmæssigt utraditionelle jobvalg. Dette har samtidigt den konsekvens at ministeren indirekte understøtter fordomme i arbejdslivet, som er med til at fastholde transkønnede i ufrivillig arbejdsløshed.

Brevet i sin helhed kan læses her.

Rikke Voergård-Olesen

Arbejdsmarkedspolitisk talsperson, LGBT Danmark

Sebastian Svegaard

Transpolitisk talsperson, LGBT Danmark