LGBT Danmarks anbefalinger til Danmarks menneskerettighedseksamen

Den 21. januar skal Danmark til menneskerettighedseksamen. LGBT Danmark har det sidste år arbejdet målrettet for at få LGBTI-spørgsmål på tapetet: Forbyd diskrimination, forhindr forskelsbehandling og overgreb, skab kompetencer.
upr2FN’s UPR-proces – den universelle periodiske bedømmelse (Universal Periodic Review) – handler om, at alle lande i FN eksaminerer hinanden i menneskerettigheder. I den forbindelse giver landene anbefalinger til det land, der er til eksamen, og dette land skal herefter forholde sig til hver enkelt anbefaling. Hvert land skal til eksamen hvert fjerde år, og Danmark skal til sin anden eksamen d. 21. januar.

Det er kun andre landes FN-repræsentationer, der kan komme med anbefalinger i den konkrete eksaminering. Derfor må man som civilsamfundsorganisation forsøge at øve indflydelse på andre lande i FN.

Derfor indgav LGBT Danmark til FN i juni sammen med femten andre danske civilsamfundsorganisationer en fælles liste med anbefalinger for den danske stat. Før jul deltog LGBT Danmark så i et formøde hos FN i Genève. Her mødtes vi med en række lande, som kunne føre vores anbefalinger frem. Og i begyndelsen af januar har vi afholdt møder med en række ambassader i Danmark, alt sammen med henblik på at få dem til at fremføre vores anbefalinger i FN.

LGBT Danmarks konkrete anbefalinger til den danske stat er:

  • Indfør eksplicit forbud mod diskrimination på grund af kønsidentitet og kønsudtryk.
  • Ophæv aldersgrænsen på 18 år for juridisk kønsskifte.
  • Forbyd tvungen kønsnormaliserende behandling.
  • Dokumentér og stands ulige behandling af LGBT-personer i sundhedsvæsenet.
  • Indfør undervisning i kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering i uddannelser af mennesker, der arbejder med mennesker.

“LGBTI-personers rettigheder er under pres mange steder i verden i disse år,”udtaler Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark. “Derfor er det vigtigt, at vi der, hvor det er muligt, sætter barren højt. Danmark burde være et sted, hvor vi sigter højest, men desværre er der områder, hvor vi sakker bagud. Det er derfor, vi ønsker at bruge FN-systemet til at påtale disse mangler,” forklarer Søren Laursen, som håber at se foreningens indsats afspejlet i anbefalingerne til Danmark den 21. januar.

For yderligere information: Søren Laursen – [email protected]

BILAG: LGBT Danmarks anbefalinger med uddybninger (på engelsk): 20160113 UPR DK brief