LGBT Danmark tilbyder nu reduceret pris på medlemskab for folk på overførselsindkomst

For primært at tilgodese personer under uddannelse, har LGBT Danmark i et års tid tilbudt et reduceret medlemskab for unge ml. 25 og 30 år på 275,-

Til landsmødet i november ’16 blev det vedtaget at udvide det, så det udover den førnævnte gruppe fra den 1. januar 2017 inkluderer folk på overførselsindkomst (det være sig dagpenge, folkepension, efterløn, SU, førtidspension eller kontanthjælp).

For at komme i betragtning, skal der ske et aktivt tilvalg: Folk, der allerede er medlemmer af foreningen, kan få deres medlemskab konverteret ved at skrive til [email protected]. Folk, der ikke allerede er medlemmer, kan tegne et vha. vores hjemmeside (se link herunder). Bemærk, at hvis man er på SU og samtidig er over de 30 år, skal vi have tilsendt en forventet slutdato.

Det er et krav, at man i forbindelse med oprettelsen af medlemskabet tilmelder sig betalingsservice. Sker dette ikke, vil medlemskabet blive konverteret til et halvt års medlemskab med det samme.

Læs mere om alle de tiltag, foreningen tilbyder gennem et medlemskab, her, hvor du også kan tegne det reducerede medlemskab: http://lgbt.dk/vaer-med/bliv-medlem/