LGBT Danmark med i regeringsudvalg

Udvalg om øremærket barsel nedsat.

LGBT Danmark har fået plads i regeringens udvalg om øremærket barsel. Udvalget skal se på fordeling af barselsorlov mellem forældrene og vil i denne sammenhæng blandt andet se på "særlige problemstillinger, der knytter sig til enlige forældre, forældre, der ikke bor sammen med deres børn, samt homoseksuelle forældre".

Det er Beskæftigelsesministeriet, der er sekretariat for udvalget, og herfra bad man de deltagende organisationer indstille såvel en kvinde som en mand til udvalget, således de kunne sammensætte det kønsneutralt. LGBT Danmark indstillede retspolitisk talsperson Søren Laursen og arbejdsmarkedspolitisk talsperson Rikke Voergård-Olesen, og det blev førstnævnte, der endte med at få pladsen.

"Det er meget tilfredsstillende, at regeringen husker at medtænke regnbuefamilier i arbejdet med barsel," udtaler Søren Laursen. "Det viser at man har forståelse for, at der kan være forhold, der gør sig gældende her, som kan være forskellige fra andre familiers forhold. Og man ikke blot forstår det, man agerer på det – det er helt nyt i forhold til tidligere."

Udvalget kommer til at arbejde indtil juni.

S