Høringssvar om forælderskab

LGBT Danmark om regeringsforslag.

LGBT Danmark udtrykker tilfredshed med regeringens lovforslag om ændring af børneloven mv., som vil bringe en lang række regnbuefamilier ind under børneloven og dermed dels sikre børn og forældre bedre retlige vilkår, dels betyde, at mange familier kan slippe for stedbarnsadoption.

  1. Lesbiske par, der benytter anonym sæddonation bliver omfattet af børneloven, hvorved medmor automatisk anerkendes som forælder og uanset om parret er gift eller ej.
  2. Et lesbisk par, der benytter en bekendt som sæddonor kan aftale med denne, at moderens partner skal være juridisk forælder, og dette vil blive anerkendt, igen uden stedbarnsadoption.
  3. En mand, der får et barn med en kvinde i et lesbisk parforhold kan aftale med disse, at han skal være juridisk forælder.

I de to sidste tilfælde skal de tre parter – manden, kvinden og hendes partner – afgive en fælles erklæring om hvem af manden eller partneren, der skal være juridisk forælder.
Lovforslaget vedrører alene familier, der benytter kunstig befrugtning med en sundhedspersons medvirken, det vil sige på klinik. Således er hjemmeinsemination ikke omfattet, hvad Landsforeningen ellers ville foretrække.
LGBT Danmark er tilfreds med lovforslaget og benytter høringssvaret til at angribe noget, der ikke er en del af lovforslaget, nemlige den administrative regel om samliv. Denne regel siger, at ved stedbarnsadoption skal forældre og barn have levet sammen i 2.5 år, før adoption kan finde sted. Denne regel rammer de regnbuefamilier, hvor et lesbisk par benytter en bekendt som sæddonor og der anvendes hejmmeinsemination. Denne regel bør bortfalde nu: Selvom den ikke er omfattet af lovforslaget, er den klart i modstrid med lovens ånd.
LGBTdk__SM_hoering_01

S