Homo- og biseksuelle utilfredse med ”livsfæller”

Kirkeministerens forslag, om at to personer af samme køn skal kunne gifte sig i kirken, er sympatisk – men desværre højst halvdelen af det, homo- og biseksuelle med rimelighed kunne ønske.

Et giftermål, hvor parterne ikke må kaldes ægtefæller, men skal kaldes noget andet end en kvinde og en mand, der gifter sig, er ikke ligeværdigt. Vi har ikke brug for et “homoægteskab” og et “heteroægteskab”, men derimod for et kønsneutralt ægteskab, så alle – uanset køn – kan føle sig lige “ægte” ved at få papir på forholdet til den de elsker.

Det er dog ikke et kirkeligt spørgsmål, men et juridisk, hvem der kan kaldes ægtefæller. I Danmark var vi (i 1989) først i verden med det registrerede partnerskab for to af samme køn – og siden har vi ganske langsomt opnået næsten de samme rettigheder som i et ægteskab; men endnu ikke helt. Der er derfor to forskellige love, der gælder for henholdsvis ægteskaber og registrerede parforhold, til trods for at indholdet nu er næsten ens.

Norge og Sverige har for længst overhalet os når det gælder kønsneutralt ægteskab. Også mange andre lande (bl.a. Spanien og Sydafrika) har anerkendt samkønnede pars ret til ægteskab. Danmark er sakket agterud, når det gælder lgbt-rettigheder (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).

Forperson for LGBT Danmark, Vivi Jelstrup, udtaler: ”Det er på tide at Danmark viser, at ikke al tolerance er gået fløjten de sidste år. De små skridt, vi er kommet videre i lgbt-rettigheder de senere år, skygger åbenbart for det egentlige: Vi vil behandles lige så respektfuldt som heteroseksuelle – også når det gælder ægteskab.”

Næste udspil kommer forhåbentlig fra personer og partier, som ser lgbt-personer som helt ligeværdige medlemmer af samfundet.

LGBT Danmark
Forperson Vivi Jelstrup, vivi(at)lgbt.dk.