Folketinget ud af kirken – og kirken ud af Folketinget

Ifølge Ekstra Bladet har landets biskopper ladet kirkeminister Manu Sareen forstå, at hvis par af samme køn skal kunne blive gift i kirken, skal de hedde livsfæller og ikke ægtefæller.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, mener at ægteskabet skal gøres kønsneutralt, ligesom det er sket i en række lande over hele verden. Det registrerede partnerskab var en halv løsning, men det var det, der var muligt i 1989. Lad det falde bort og fjern forbuddet imod kirkelig vielse af par af samme køn.

Vi har ikke brug for særlovgivning for samkønnede par.

Ægteskabsloven har ikke direkte med religion at gøre, og det er helt op til Folketinget, hvordan den skal udformes. Par af samme køn skal fremover kunne indgå ægteskab og er herefter ægtefæller. Det vil være den sprogbrug, der skal bruges i administrationen, herunder ved vielse på rådhuset. Hvis ikke det sker, gør Folketinget sig skyldig i forskelsbehandling af borgerne. Og så bliver regeringen rent til grin i udlandet. I Norge, Sverige, Island, Holland, Belgien, Spanien, Portugal, Canada, Argentina og Sydafrika var det ikke et problem. Her har man allerede indført kønsneutralt ægteskab. Så hvad paven ikke kunne i de katolske lande, synes måske at kunne lykkes for biskopperne i Danmark: At diktere landets lovgivning.

Ægteskabsinstitutionen anerkendes på tværs af landegrænser. Vi har de sidste 20 år oplevet, hvor umuligt det er med særkonstruktioner, når man skulle finde ud af, i hvilken udstrækning det registrerede partnerskab svarer til ægteskab internationalretligt. Nu skal vi altså ikke til igen at opfinde nye begreber.

Et ægteskab er et ægteskab – uanset ægtefællernes køn.