Færøerne

Hvilke retsstilling har et ægtepar mellem to personer af samme køn på Færøerne?

LGBT Danmark har nu i en snart treårig periode været igennem en kafkask proces for at få afklaret retsstillingen på Færøerne for et dansk registreret par eller ægtepar med to personer af samme køn. Det drejer sig i al sin enkelthed om følgende spørgsmål, idet vi naturligvis er klar over, hverken lov om registreret partnerskab eller ændringen af ægteskabsloven vedr. to personer af samme køn, er sat i kraft på Færøerne: 1)    Vil et registreret partnerskab eller ægteskab mellem to personer af samme køn indgået i Danmark bliver anerkendt af myndighederne i den del af det danske rige, som Færøerne udgør? 2)    Er retstilstanden sådan, at en person, der har indgået registreret partnerskab eller ægteskab med en person af samme køn i Danmark, uden videre vil kunne indgå ægteskab i Færøerne med en person af det modsatte køn uden derved at begå bigami? 3)    Har et barn, der er stedbørnsadopteret af den biologiske forælders registrerede partner kun én juridisk forælder, hvis parret flytter til Færøerne?

Som det fremgår af resuméet af sagsforløbet er det trods gentagne henvendelser til såvel færøske som danske myndigheder ikke lykkedes os at få svar på disse spørgsmål.

Vi har kontaktet Folketingets Færøudvalg iu håb om, at det kan foranledige, at de relevante myndigheder svarer på spørgsmålene.

Steffen Jensen, International afd.