Dialogmøde om køn og mangfoldighed i UM

Udenrigsministeriet inviterer onsdag den 22. maj 2013, kl. 14.00-16.00 til et dialogmøde i Eigtveds Pakhus om køn og mangfoldighed i et rettighedsperspektiv.

Formålet er at få tidlige input til en opdatering af Danidas internationale ligestillingsstrategi, der er planlagt til at finde sted i efteråret 2013. Den nye ligestillingsstrategi indeholder også LGBT-aspekter og – problematikker. LGBT Danmark har været inviteret til at deltage i det forberedende arbejde. Se programme og tilmelding herunder.
Dialogmode_22_05_13

Richardt Heers