Danmarks første samråd om LGBTQ+ elevers trivsel i grundskolen

I går har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og minister for ligestilling Peter Hummelgaard (S) redegjort for, hvilke initiativer der allerede er sat i gang for at forbedre LGBTQ+ elevers trivsel, og hvilke initiativer ministrene vil sætte i gang. Det sker på baggrund af tallene og konklusionerne i vores rapport ”Stop diskrimination i skolen” om LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen. 

Det er Børne- og Undervisningsudvalget i Folketinget, som havde indkaldt ministrene i åbent samråd på baggrund af vores rapport ”Stop diskrimination i skolen”. Læs rapporten.

I LGBT+ Danmark er vi glade for at Børne- og Undervisningsudvalget har indkaldt ministrene i samråd, fordi det er på tide, at vi får rettet op på den alarmende mistrivsel, omfattende brug af homofobiske og transfobiske skældsord og manglende LGBTQ+ undervisning i grundskolen. 

Se samrådet på Folketingets hjemmeside

Begge ministre erkendte, at vi står med store udfordringer med børn og unge LGBTQ+ personers trivsel og vilkår i Danmark. De erkendte også, at vi ikke er gode nok til at uddanne til ligeværd i grundskolen, selvom det står i folkeskolens formålsparagraffen, at ”skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Ministrene blev bedt om at komme med deres vurdering af vores politiske anbefalinger i vores rapport, og de var overordnede positive over for vores anbefalinger, særligt en landsdækkende skolekampagne og en trivselsmåling af LGBTQ+ elevers trivsel. Vi håber på et mere konkret samarbejde, hvor vi kan skabe en kulturforandring.  

Børne- og undervisningsministeren kunne også fortælle, at regeringen nedsætter et Trivselsråd i 2021. Trivselsrådet skal arbejde for alle børn og unges trivsel, men også have et særskilt fokus på trivslen blandt LGBTQ+ elever. Det er gode nyheder, men hvis regeringen virkelig vil gøre en forskel for LGBT+ elevers trivsel i grundskolen, så kræver det at der kommer et større fokus i den nye handlingsplan på området.