Danmark gennemfører tvangsmæssige kastrationer

I Danmark kræves stadig, at en person kastreres for at få anerkendt sit oplevede og udtrykte køn. Det er stort problem for mange transkønnede, som i dag lever i overensstemmelse med deres oplevede køn. De må tage til takke med at blive kaldt Hr. og blive sat på herreholdet til håndbold, når Frøken er den rigtige betegnelse og det er kvindeholdet, de hører til på.

Det har i Danmark i mange år været tradition at opdele mænd og kvinder efter, hvad de havde mellem benene. Havde personen en tissemand, når jordemoderen kappede navlestrengen, var det en dreng, og havde personen en tissekone, var det en pige. Sådan er det også for de fleste mennesker. Men der er en større gruppe transkønnede, som ikke passer ind i det skema. De er piger i drengekroppe og mænd i kvindekroppe.

Som tingene er i dag, er det svært for de fleste, da de skal kastreres for at få et juridisk kønsskifte og dermed få anerkendt deres kønsidentitet. Det vil sige, at transkønnede tvinges til at gennemgå et kirurgisk indgreb uanset, om de ønsker det, eller det for dem er tilstrækkeligt at blive anerkendt og leve som det køn, de oplever indvendigt, og som de udtrykker bl.a. gennem deres tøj, udseende og navnevalg.

Kammarrätten i Sverige afgjorde den 19. december 2012, at kravet om sterilisering (som er mindre indgribende end en kastration) ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Ligeledes har Thomas Hammarberg, Europarådets tidl. menneskerettighedskommissær, i sin rapport “Human Rights and Gender Identity”, skrevet, at kravet om sterilisation og anden tvungen medicinsk behandling som betingelse for anerkendelse af en persons kønsidentitet bør afskaffes, og FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, udtaler i en video på Youtube, at alle diskriminerende love og praksisser mod transkønnede bør ophæves og forbydes.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har gennem lang tid arbejdet for at forbedre forholdene for transkønnede. ”Operation bør være noget, den enkelte selv vælger. Tvangskastration af transkønnede er afskaffet i 19 lande. Nu er det Danmarks tur”, udtaler Vibe Grevsen, Transpolitisk talsperson i LGBT Danmark.

Landsforeningen har i dag udsendt sin transpolitik “Retten til at være den du er! – Transpolitik” med 21 væsentlige og nødvendige punkter til forbedring af transkønnedes forhold i Danmark og ser frem til en konstruktiv dialog med politikerne.

“Retten til at være den du er! – Transpolitik” kan læses på LGBT Danmarks hjemmeside sammen med en oversigt over love mv., som regulerer transkønnedes forhold.

Med venlig hilsen

Vivi Jelstrup

forperson
vivi(at)lgbt.dk

Vibe Grevsen

talsperson for transpolitik
vibe(at)lgbt.dk