Danmark fortsat langt fra LGBT-toppen i Europa

Danmark ligger i år på en delt syvendeplads i ILGA-Europes opgørelse over forholdene for LGBT-personer i de europæiske lande. “Men så længe politikerne ikke vil gøre noget ved diskriminationslovgivningen, bliver det ikke bedre,” udtaler forperson for LGBT Danmark, Søren Laursen.

På trods af, at Danmark igen og igen har sat sig i førersædet i udviklingen af bøssers, lesbiskes, biseksuelles og transpersoners rettigheder, lander vi ret middelmådigt i opgørelsen. En af årsagerne er, at opgørelsen ikke måler på alle de ting, vi har opnået. F.eks. får vi ikke kredit for at have verdens fremmeste børnelov på vores område. Men hovedårsagen er reel nok: Danmarks ligebehandlings- og ikke-diskriminationslovgivning er usammenhængende og ufuldstændig.

“Beskyttelsen mod diskrimination på grund af seksuel orientering gælder kun indenfor arbejdsmarkedet,” forklarer Søren Laursen, “og kønsidentitet og kønsudtryk er slet ikke nævnt. Juristerne fortolker dog disse ind under seksuel orientering, selvom alle i dag er enige om, at kønsidentitet og kønsudtryk er noget helt andet end seksuel orientering.”

Udenfor arbejdsmarkedet er man beskyttet mod diskrimination på grund af køn og etnicitet men ikke på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Og i øvrigt heller ikke på grund af alder og tro. “Vi har længe forsøgt at råbe politikerne op, men dette er et område, de ikke har lyst til at røre,” forklarer Søren Laursen.

Et delt og svækket Europa

“Vi ser fortsat en markant øst-vest-tendens,” udtaler Martin Iversen Christensen, udenrigspolitisk talsperson for LGBT Danmark, “hvor det atlantiske Europe er fremme i skoene, mens østlandene halter bagefter.”

Selv hvis man ser isoleret på EU-landene er gennemsnittet helt nede på under 50% på indexet. Forrest ligger Malta med 88%, mens Danmark med 68% ligger på en delt syvendeplads. I bunden finder man lande som Azerbajdjan, Rusland og Tyrkiet med index under 10%.

“Vi ser i disse år, hvordan det er blevet muligt for politikere – selv i vesten – at fremføre populistiske og traditionalistiske synspunkter rettet imod os og vores rettigheder. Den bølge af fremgang, vi har set de seneste mange år, er ved at miste fremdrift, så det er afgørende vigtigt, at et land som Danmark tager ansvar for at fastholde og fortsat udbygge ligestillingen både hjemme og i hele Europa,” slutter Martin Iversen Christensen.

Du finder Rainbow Map og hele det tilhørende indeks her: https://rainbow-europe.org