Danmark agter at ratificere konvention, der specifikt nævner kønsidentitet

LGBT Danmark har i dag skrevet til Folketingets Ligestillingsudvalg og Retsudvalg angående den kommende ratifikation af konvention CM(2011)49.

Konventionen er til bekæmpelse af vold imod kvinder og vold i hjemmet. Konventionen nævner specifikt kønsidentitet som beskyttelsesgrund. Landsforeningen opfordrer til, at kønsidentitet nævnes specifikt som beskyttelsesgrund i dansk lovgivning således, at transkønnede sikres bedst muligt og konventionen opfyldes. Konventionen indeholder ligeledes afsnit vedrørende oplysning om ligestilling, ikke-stereotype kønsroller, gensidig respekt og retten til personlig integritet i skoler mv. Høringsskrivelsen kan læses herunder.

Vibe Grevsen