Centrale organisationer sammen om ligebehandlingsforslag

Står sammen om blandt andet kønsidentitet og seksuel orientering.

Seksten af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at foreslå regeringen at gennemføre en ensartning af ligebehandlings- og antidiskriminationslovgivningen. Dette skal ske ved at fremsætte et forslag om en lov om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, hudfarve, national eller social oprindelse, alder, køn  seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, religion eller tro samt politisk anskuelse. Som fremhævet her er både seksuel orientering og kønsidentitet omfattet af forslaget, som er stillet af organisationer fra alle beskyttelsesområderne:

 • Amnesty International Danmark
 • Danske Handicaporganisationer
 • Dokumentations-og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
 • Dansk-Russisk Forening
 • ENAR Denmark – European Network Against Racism
 • Islamisk-Kristent Studiecenter
 • Kvinderådet
 • LGBT Danmark
 • Det Mosaiske Trossamfund
 • Ny-Dansk Ungdomsråd
 • Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU) Livet efter ulykken
 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • SOS mod Racisme
 • Yngresagen
 • Ældremobiliseringen
 • Ældresagen

 
Se mere på Panbloggen
Sla