Bøsser kan blive kendte sæddonorer

Sundhedsstyrelsen ændrer praksis

Det er yderst glædeligt, at Sundhedsstyrelsen i dag har udsendt nye retningslinjer for kendte sæddonorer, hvor mænd, der har sex med mænd, ligestilles med andre mænd. “Det er en meget vigtig ændring, for de tidligere regler stillede helt urimelige krav til mænd, der har sex med mænd,” forklarer Søren Laursen, retspolitisk talsperson for LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. “Med de gamle regler var det nærmest umuligt for bøsser at benytte fertilitetsklinik, idet der blev stillet meget vidtgående krav til sundhedstest. Disse tests ville koste ca. 100.000 kr, og dem skulle man selv betale. Men hvis det var et heteroseksuelt par, hvor kvinden skulle behandles med mandens sæd, blev der ikke stillet sådanne krav. Det mente vi var en diskrimination af regnbuefamilier,” uddyber Søren Laursen. Særligt problematisk var den gamle ordning i forhold til, at regeringen jo i foråret vedtog en revision af børneloven, som netop forbedrede fædres sikkerhed i regnbuefamilier – disse nye regler ville således i praksis kun kunne bruges af heteroseksuelle mænd. “Straks vi blev opmærksomme på problemstillingen, rejste vi den politisk,” fortæller Søren Laursen. “Det var i foråret, og på det tidspunkt, var der ingen politikere, der var opmærksom på den. Karen Klint (S) nævnte i sin ordførertale ved førstebehandlingen af børnelovsrevisionen, at man ville forsøge at få disse familier omfattet  af reglerne om partnerinsemination, og det er det, der nu udmønter sig – opgaven blev løst, og det er meget tilfredsstillende,” slutter Søren Laursen.

Sla