Beskyttelsen af LGBTI-personer halter i Danmark

Der skal sættes skub på implementeringen af beskyttelseslovgivning i Danmark og i resten af Europa. 

I EU er det forbudt at diskriminere på grund af seksuel orientering, men kun indenfor arbejdsmarkedet. Det gælder også i Danmark, hvor man i lighed med mange andre lande har valgt en ringere løsning udenfor end indenfor arbejdsmarkedet. Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle LGBT-sager indenfor arbejdsmarkedet. Et yderligere problem kommer til udtryk i sager om diskrimination af og hadforbrydelser mod transpersoner. Søren Laursen, der er forperson i LBGT Danmark forklarer, at danske dommere skal argumentere med, at kønsidentitet og kønsudtryk er lidt ligesom seksuel orientering og derfor omfattet af lovene. Det sker på trods af, at kønsidentitet og kønsudtryk intet har med seksuel orientering at gøre.

”Den danske ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning er stadigvæk ikke god nok, fordi den ikke eksplicit beskytter mod diskrimination på grund af kønsidentitet og kønsudtryk. I LGBT så vi gerne, at kønsidentitet og kønsudtryk blev skrevet eksplicit ind i beskyttelseslovene,” siger Søren Laursen, der i dag var vært på et side-event i forbindelse med den fjerde årlige IDAHO-konference.

Transpersoner outes ufrivilligt
LGBT Danmarks forperson peger desuden på, at unge transpersoner ikke kan skifte juridisk køn. Cpr-nummeret vil derfor afsløre et misforhold mellem det ved fødslen tillagte køn og kønsudtrykket. Det danske personnummersystem afslører altså oplysninger om private forhold om transpersoners køn overfor personer, som ikke har ret til disse oplysninger. Det sker på trods af, Danmark har underskrevet Europarådets store anbefaling på området i 2010, som skal beskytte mod, at uvedkommende får adgang til private oplysninger om seksuel orientering og kønsidentitet. Danmark var med til at lave anbefalingerne i 2010, men implementeringen af dem er ikke fulgt med.

”Både i EU, i Europarådet og i tilhørende institutioner skabes politikker, undersøgelser og afgørelser. På trods af vanskeligheder er det lykkedes at komme langt. Men vi så gerne, at Danmark udviste lederskab i Europa på LGBTI-området. Det er ikke nok at pege fingre ad andre og udstikke retningslinjer, som vi ikke selv følger. Der er plads til forbedring også herhjemme,” siger Søren Laursen

Kamp mellem øst og vest
Også uden for Danmarks grænser er der problemer. Senest har Ungarn blokeret for en aftale fremsat af hollandske EU-formandskab, som skal håndtere diskrimination af LGBTI-personer, fremme foranstaltninger som øger LGBTI ligestilling og indsamle data om behandlingen af LGBTI-personer. Aftalen blev godt modtaget af langt de fleste lande, men Ungarns højreorienterede regering blokerede forslaget.

”Ungarns handling viser, at der er lang vej igen i dele af Europa. Diskrimination af LGBTI-personer er fortsat et stort problem. Og det bliver ikke lettere af, at EU er presset af flygtningekrisen, økonomiske modgang og trusler om nogle staters åbne diskussion om at forlade den europæiske menneskerettighedskonvention,” udtaler Søren Laursen.