Åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis

Kære Lykke Friis   Vi skriver til dig, fordi vi finder din nye kampagne, Skift Job – Ikke Køn (www.skiftjob.dk), yderst problematisk.

LGBT Danmark er fuldstændig enig i, at det er en god idé at bryde kønsbarriererne på fagområderne, det er et initiativ vi til fulde støtter op om. Men måden, det sker på, er utilfredsstillende for os og for det danske samfund. Kampagnen handler om at nedbryde kønsstereotype uddannelses- og jobvalg. De kønsstereotype uddannelses- og jobvalg hænger sammen med kønsstereotype forestillinger om mænd og kvinder, og hvad der er rigtigt for mænd og kvinder. Det er derfor paradoksalt at kampagnen netop spiller på selvsamme kønsstereotype forestillinger: “Frygt ikke – selvom du tager et kvindejob er du stadig en rigtig mand”. Ideen bag kampagnen er dog, som tidligere nævnt god. Hvad vi imidlertid ikke kan acceptere er, hvordan kampagnen spiller på og forstærker udgrænsning af transkønnede fra kategorierne ”mand” og ”kvinde”. Kampagnens slogan medvirker til afstandtagen til og frygt for kønsskifte.

Den frygt skaber stigmatisering. En stigmatisering der rammer transkønnede som en betonvæg på arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at transkønnede meget ofte har svært ved at komme i arbejde og har forøget risiko for fyring og mobning på arbejdspladsen. Et alt for højt antal transkønnede er ufrivilligt arbejdsløse.

Derfor synes vi, dit valg af reklameslogan er forfejlet og skader kampagnens gennemslagskraft. I stedet for at skabe rummelighed cementerer det eksklusion. Arbejdsmarkedet er stadig en eksklusiv klub for ’rigtige mænd’ og ’rigtige kvinder’. Vi er overbeviste om, at det ikke har været ministerens intention at udstille transkønnede eller såre nogen, men kampagnens udformning er udtryk for manglende fornemmelse for en ikke-stereotyp forståelse af køn. Det er et problem, ikke bare på arbejdsmarkedet, men på alle områder af samfundslivet, og at Ministeren for Ligestilling på denne måde styrker forskelsbehandling er såvel trist som uacceptabelt.

Det er vores håb, at Ministeren vil sikre, at fremtidige initiativer fra Ligestillingsministeriet ikke stigmatiserer bestemte minoritetsgrupper. LGBT Danmark stiller sig gerne til rådighed med ekspertise indenfor metoder, som bryder med kønsmæssig vanetænkning, og dermed kan facilitere forandring.

På forhånd tak,

Rikke Voergård-Olesen

Arbejdsmarkedspolitisk talsperson

LGBT Danmark

Sebastian Svegaard

Transpolitisk talsperson

LGBT Danmark