Specialeprojektsamarbejde om peer-to-peer frivillighed på LGBTQIA+ området

Er du studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse og skal til at skrive speciale? Har du erfaring med eller er interesseret i LGBTQIA+ området? Synes du, at frivillige indsatser kan noget helt særligt? Og er peer-to-peer metodeudvikling noget, som du kunne tænke dig at beskæftige dig mere nørdet med? Hvis du kan svare ja til bare et af disse spørgsmål, så læs med her.

LGBT+ Danmark tilbyder et projektsamarbejde med en studerende, der skal til at designe og skrive sit speciale. Vi håber at kunne tilbyde en studenterstilling i relation til projektet, pt. afventer vi dog svar på finansiering.

Peer-to-peer frivillighed i LGBTQIA+ miljøet

LGBT+ Danmark arbejder for lige rettigheder, vilkår og trivsel for LGBTQIA+ personer blandt andet gennem frivilligt rådgivende og socialt arbejde. Brugere og frivillige i LGBT+ Danmarks aktiviteter indgår oftest i en peer-to-peer relation, hvor begge parter kan være del af en særligt sårbar målgruppe eller i en svær livssituation. Det medfører risiko for udbrændthed i frivilliggrupperne, og i værste tilfælde kan brugen af den personlige erfaring forværre den frivilliges egen psykosociale trivsel.

Projektets formål er at give LGBT+ Danmark viden og redskaber til at undgå denne problemstilling og understøtte de frivillige bedst muligt. Peer-to-peer metoden er ikke en beskrevet metode i LGBT+ Danmark, men et underforstået behov for at frivillige møder borgermålgruppen på bedste vis. Vi vil kortlægge og beskrive peer-to-peer metoden i LGBTQIA+ regi, således at vi kan kvalificere den, og arbejde målrettet med den ved at klæde frivillige på, støtte og supervisere dem. Det skal styrke de frivilliges egen selvudvikling, samtidig med at de skal klædes på til mere kvalificeret at skabe tryggere sociale og rådgivende rum for målgruppen.

Aktiviteter

Aktiviteterne eller opgaverne i forbindelse med projektet og metodevalg besluttes og tilrettelægges sammen med dig ift. studiekrav og undersøgende interesse for dit speciale. Hvis der bliver mulighed for at kunne tilbyde en studenterstilling i kombination med projektet, vil det haveindflydelse på opgaver og aktiviteter. I projektbeskrivelsen er aktiviteterne beskrevet således:

 • Research på peer-to-peer metoden: forskning og viden på området kortlægges
 • Research på særlig sårbarhed i LGBTQIA+ befolkningen: forskning og viden på området kortlægges
 • Ekspert interviews: uddannelses-og forskningsinstitutioner samt andre civilsamfundsaktører interviewes ift. deres erfaringer og anbefalinger til en peer-to-peer metodik
 • Planlægning af det undersøgende og inddragende arbejde med frivillige
 • Rekruttering af koordinerende frivillige: koordinerende frivillige i de ca. 25 sociale tilbud, i Rådgivningerne og blandt lokale LGBT+ foreninger kontaktes og involveres i planlægningen af det undersøgende og inddragende arbejde. Frivillige med særlig erfaring i at være peer-to-peer frivillig, fx fra Rådgivningerne udvælges som nøgleinformanter, der skal være med til at kvalificere undersøgelsen, analysedelen og anbefalingerne.
 • Rekruttering af frivillige og frivilliggrupper til at tage del i workshops, supervision og interviews.
 • Interviews med frivillige og brugere: den ubevidste peer-to-peer tilgang og vigtigheden af spejling for målgruppen undersøges.
 • Deltagerobservation i frivilliggrupper og supervisionsgrupper: den ubevidste peer-to-peer tilgang observeres, mens peer-to-peer metodikken, som løbende udvikles, prøves af i grupperne.
 • Sidste observationer og interviews: med særligt fokus på at prøve nye metoder af, og undersøge frivilliges syn på og erfaring med de nye metoder.
 • Analyse og databehandling
 • Formidling af resultater og anbefalinger: LGBT+ Danmarkssekretariat støtter om en stærk og bred formidling af resultater og anbefalinger.
 • Udvikling og afholdelse af specifikt kursus for frivilligledere i peer-to-peer metoden og anbefalinger.

Vi forventer

 • at du er studerende på universitetet, og idet kommende år skal arbejde med dit afsluttende speciale
 • at du er en stærk kvalitativ dataindsamler og analytiker
 • at du har interesse i mødet mellem mennesker
 • at du har forståelse for det særlige ved at samarbejde med frivillige
 • at du har personlig erfaring som frivillig
 • at du har erfaring med LGBTQIA+ området
 • at du er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv
 • at du synes det er sjovt at koordinere samarbejde med flere forskellige aktører
 • at du ikke holder dig tilbage, hvis du er i tvivl eller har idéer

Vi tilbyder

 • Stor indflydelse på udviklingen af frivilligområdet i LGBT+Danmark. Det forventes, at dit arbejde fremadrettet vil vise vejen for bæredygtig og ansvarlig frivillighed i foreningen, samt være med til at inspirere andre foreninger.
 • Formidling af dine resultater i skriftligt format, på hjemmeside og som kursus.
 • Fleksibilitet ifbm. valgaf metode og tilgang (ifbm. eventuel finansiering vil der dog være krav at opfylde).
 • Løbende vejledning og supervision, således at du får et godt personligt og fagligt udbytte. Din vejleder vil være vores frivilligkonsulent, som har kandidat i antropologi.
 • Introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører.
 • Mulighed for at benytte kontorfaciliteter på sekretariatet i København K.

Vilkår og rekrutteringsproces

Den forventede projektperiode er 1. juli 2020 til 30. juni 2021 –opstart og perioden aftales dog nærmere med dig, således at det passer med dit studie,mv. Såfremt vi tildeles midler til også at kunne tilbyde studenterstillingen,vil der være en forventet arbejdstid på 15 timer om ugen, og der vil medfølge budget til at rejse og inddrage frivilliggrupper rundt om i landet. Hvis ikke vi opnår finansiering vil stillingen være ulønnet.

Din ansøgning skal gerne indeholde 1) motivation for at indgå i projektsamarbejde med lige netop LGBT+ Danmark, 2) hvad du forventer at få ud af et sådant samarbejde om dit speciale, 3) problemformulering for dit speciale, og 4) bud på metodisk tilgang.

Send ansøgningen (max 2 sider) og CV (max 2 sider) til maria@lgbt.dk senest den 10. juni 2020. Samtaler afholdes hurtigst muligt derefter.

Har du opklarende spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph, maria@lgbt.dk –oplys telefonnummer, hvis du gerne vil ringes op.

LGBT+Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset køn, kønsudtryk, alder, seksuel orientering eller etnicitet.