Juniorkonsulent til LGBT+ Danmarks Ungdomsindsats

LGBT+ Danmark står midt i en vækstperiode med igangsættelse af flere landsdækkende initiativer, der samlet set udvider mulighederne for støtte til, rådgivning af og netværksmuligheder for LGBT+ personer. Et af foreningens fokusområder for det nationale arbejde vil de kommende år være at opbygge, understøtte og styrke LGBT+ unge i Danmark; særligt ved at videreudvikle og kvalitetssikre vores AURA-koncept.

Til dette ansætter LGBT+ Danmark en juniorkonsulent. Den væsentligste opgave for juniorkonsulenten er at understøtte projektlederens arbejde i gennemførelsen af LGBT+ Danmarks Ungdomsindsats ift. oplæring af AURA-frivillige, diverse kortlægninger og dataindsamlinger samt støtte til udvikling af en ’AURA-metodik’; herunder mulige tiltag på uddannelses- og undervisningsområdet.

Du vil få ansvaret for, at:

 • støtte udviklingen af en ’AURA-metodik’.
 • understøtte eksisterende frivilligaktiviteter i AURA.
 • støtte til udvikling af kompetenceudviklingskursus for lærere og skolepædagoger.
 • medudvikle kurser til frivillige.
 • planlægge og gennemføre erfaringsudvekslingskonferencer på frivilligområdet.
 • støtte dataindsamling i form af interviews, spørgeskemaer, m.m.
 • dokumentation og registrering af de frivillige AURA-aktiviteter.

Vi forventer, at du:

 • har en stærk interesse i undervisnings- og uddannelsesområdet.
 • synes det er sjovt at koordinere samarbejde med flere aktører.
 • har forståelse for det særlige ved at arbejde i en frivillig drevet forening.
 • er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv.
 • har et solidt kendskab til kvalitative og kvantitative metoder.
 • er en ferm og klar skriftlig og mundtlig formidler.
 • ikke er bange for at kaste dig ud i opgaver, som måske er nye for dig.
 • mestrer at have gang i forskelligartede opgaver på én gang.
 • ikke holder dig tilbage, hvis du har idéer eller spørgsmål til løsningen af opgaverne.
 • er studerende på en samfundsvidenskabelig uddannelse; fx uddannelsesvidenskab, sociologi, antropologi, eller lignende.

Nærmere om din fremtidige arbejdsplads

LGBT+ Danmark varetager politiske og sociale interesser for LGBT+ personer i Danmark og internationalt. Det overordnede mål for foreningen er at skabe varige politiske og sociale forandringer til gavn for LGBT+ personer, herunder at modvirke minoritetsstress og øge trivslen blandt LGBT+ personer i Danmark og internationalt.

Juniorkonsulent vil arbejde tæt sammen med LGBT+ Danmarks projektleder for ungeområdet og LGBT+ Danmarks frivilligkonsulent, og i øvrigt understøttes af LGBT+ Danmarks øvrige sekretariat. Desuden vil der være samarbejde med frivillige i hele landet gennem AURA.

Din arbejdsplads vil være i LGBT+ Danmarks sekretariat, centralt i København. Sekretariatet består af 10 ansatte.

Du modtager introduktion til normkritiske og intersektionelle arbejdsmetoder med fokus på minoritetsidentiteter og -markører.

Vilkår og rekrutteringsproces

Der er tale om en 15 timers studenterstilling med tidsbegrænset ansættelse på 2 år, dog med mulighed for forlængelse, afhængigt af finansiering og dine studier. Der vil være nogen rejseaktivitet forbundet med stillingen, da juniorkonsulenten forventes at deltage på møder med AURA-frivillige og eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet. Der skal påregnes en del aften/weekend arbejde, hvor der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen.

Din arbejdsuge tilrettelægges fleksibelt efter dine studier og eksamensperioder. Timelønnen udgør 125kr.

Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 1 side) til job@lgbt.dk senest den 20. februar 2020. Samtaler afholdes løbende. Ansøgninger modtages ikke gennem andre kanaler.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektleder, Andreas Beck Kronborg, på andreasbk@lgbt.dk

LGBT+ Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen.